DW: Kakvo obrazovanje gradi BiH?

Na deset državnih i oko 40 privatnih univerziteta u BiH studira oko 117.000 studenata. Ipak, u visokom obrazovanju nema jedinstvene upisne politike niti kvalitetnog planiranja. Da li takvo obrazovanje može

Stipendije za studij u Rumuniji

Ministarstvo vanjskih poslova Rumunije je obavijestilo Ambasadu BiH u Bukureštu da je Rumunija objavila Program stipendija koje dodjeljuje stranim državljanima za univerzitetsku 2014/2015. godinu.