Univerzitet u Tuzli podržava puno učešće BiH u programu ERASMUS+

Na službenoj stranici Univerziteta u Tuzli objavljeno je priopćenje, pismo podrške bosanskohercegovačkim studentima i njihovim zahtjevima iznesenim na javnim okupljanjima održanim u subotu, 21.12.2013. godine, u više bh. gradova.


Erasmus plus 2014 2020 BiH cover

Na službenoj stranici Univerziteta u Tuzli objavljeno je priopćenje, pismo podrške bosanskohercegovačkim studentima i njihovim zahtjevima iznesenim na javnim okupljanjima održanim u subotu, 21.12.2013. godine, u više bh. gradova.

Univerzitet u Tuzli pozdravlja odluku Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na djelimično učešće, te poziva sve nadležne državne, enttitetske i kantonalne organe javne vlasti da se pronađe mogućnost za potpuno učestvovanje Bosne i Hercegovine u ovome najvećem obrazovnom programu, stoji u saopštenju.

Dalje se navodi da Univerzitet u Tuzli smatra da se ovako značajne i dugoročne odluke, poput odluke o učešću u sedmogodišnjem programu koji sudionicima visokog obrazovanja nudi bespovratna sredstva u milionskim iznosima, ne mogu donositi bez javnih konsultacija s onima na koje takve odluke imaju posljedice.

– Ne sporeći nadležnosti organa javnih vlasti na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou da u ime Bosne i Hercegovine pregovaraju s Europskom unijom o okviru učešća u svakome od programa, smatramo da se prilikom takvih razgovora i donošenja odluka trebaju konsultirati univerziteti, studentske i druge organizacije, kako bi se donijele najbolje odluke u istinskom interesu studenata, nastavnika, visokoškolskih ustanova i građana. Zbog toga još jednom pozivamo sve nadležne organe da preispitaju odluku da se za sada učestvuje samo djelimično, jer bi potpuno učešće istinski doprinijelo povećanju kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, stoji u saopštenju, koje u cjelosti možete pročitati na www.untz.ba.

(STUDOMAT.ba)