Nanić: Očekuje se poboljšanje stanja visokog obrazovanja u BiH

Rezimirajući rad Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA), direktor Husein Nanić naglašava da su se u toku 2013. godine konačno stvorili svi preduslovi za početak procesa akreditacije visokoškolskih ustanova.


hea logo cover studomat

Rezimirajući rad Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA), direktor Husein Nanić naglašava da su se u toku 2013. godine konačno stvorili svi preduslovi za početak procesa akreditacije visokoškolskih ustanova.

– Akreditirano je pet visokoškolskih ustanova koje su upisane u Državni registar. Agencija je imenovala deset komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka za akreditaciju i izdala šest preporuka o akreditaciji. Utvrdili smo i kriterije za akreditaciju studijskih programa čime je omogućeno da visokoškolska ustanova nakon institucionalne akreditacije zatraži i akreditaciju studijskih programa. Bitno je istaći da je sam proces akreditacije od krucijalne važnosti za visokoškolsko obrazovanje u BiH i približavanje BiH evropskom prostoru visokog obrazovanja, naglasio je Nanić u razgovoru za Fenu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Tako su u 2013, konačno svi kantoni nakon šest godina usaglasili svoje zakone s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH (OZVO), a u završnoj fazi je proces integracije preostalih neintegriranih javnih univerziteta u FBiH (Sarajevo, Mostar) čime se stvaraju pretpostavke da i te visokoškolske ustanove pokrenu procedure za akreditaciju, prenosi portal Radiosarajevo.ba.

– Agencija je u 2013. godini počela implementaciju IPA Twinning projekta “Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta”, čijom realizacijom će se značajno unaprijediti kapaciteti Agencije i ostalih učesnika u akreditaciji, odnosno osiguranju kvaliteta, te stvoriti pretpostavke za punopravno članstvo Agencije u Evropskoj asocijaciji agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA). Naš twinning partner je Agencija za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije. U Agenciji smo prvi put počeli raditi srednjoročnu strategiju koja ima za cilj revidiranje naše misije, vizije te definisanje ciljeva i aktivnosti za naredni petogodišnji period, rezimira Nanić godinu koja je za nama.

Kad je riječ o planovima za narednu godinu i aktivnostima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, Nanić očekuje pojačan nastavak aktivnosti u procesu akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa te daljnje jačanje uloge i odgovornosti Agencije u oblasti visokog obrazovanja.

– Intenzivirat će se i nastavak aktivnosti na realizaciji projekata u koje je Agencija uključena (IPA-Twinning projekt, novi Tempus projekti, projekti EU i VE, GIZ projekt). Očekujemo daljnju internacionalizaciju bh. visokog obrazovanja i punu primjenu međunarodnih standarda i bolonjskih principa u BiH visokom obrazovanju. Također, očekujemo da će se stvoriti pretpostavke i postići dogovor da se omogući korištenje obustavljenih sredstava iz IPA fondova i Erasmus+ programa koje bi u značajnoj mjeri doprinijeli poboljšanju stanja u visokom obrazovanju i kompetencijama te kredibilnosti bh. obrazovanja u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, kaže Nanić.

U HEA se, također, nadaju da će krajem 2014. godine osigurati sve pretpostavke za podnošenja kredibilnog zahtjeva za eksternu evaluaciju Agencije od ENQA da bi postali punopravna članica ove ugledne evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta.

– Sve naše partnere, akademsku zajednicu, studente, visokoškolske ustanove i ostale zainteresirane pozivamo na stalnu saradnju radi postizanja što boljih rezultata i stvaranje pretpostavki za uključivanje BiH u Evropski prostor visokog obrazovanja, naglasio je u razgovoru za Fenu direktor HEA Husein Nanić.

(FENA/Radiosarajevo.ba)