U Istočnom Sarajevu održana ulična akcija “U Novoj godini želim”

Članovi lokalnih timova Omladinske novinske asocijacije BiH (ONAuBiH) i Asocijacije srednjoškolaca u BiH (ASuBiH) u Istočnom Sarajevu su jučer ispred srednjoškolskog centra u Istočnom Sarajevu postavili info-pult sa kutijom u okviru akcije "U novoj godini želim".


Foto: ONAuBiH LT Istočno Sarajevo
Foto: ONAuBiH LT Istočno Sarajevo

Članovi lokalnih timova Omladinske novinske asocijacije BiH (ONAuBiH) i Asocijacije srednjoškolaca u BiH (ASuBiH) u Istočnom Sarajevu su jučer ispred srednjoškolskog centra u Istočnom Sarajevu postavili info-pult sa kutijom u okviru akcije “U novoj godini želim“.

Vodeći se prazničnom euforijom, njihovi vršnjaci imali su priliku da u jednoj rečenici napišu šta to žele u novoj 2014. godini i papir sa željom ubace u kutiju.

Projekat “U novoj godini želim” je akcija koja je održana 27.12.2013. godine sa početkom u 12 časova u 35 gradova i opština u Bosni i Hercegovini, na gradskim trgovima, omladinskim centrima i prostorijama lokalnih zajednica. Projekat realizuje IPS (Incijativa Povežimo se), koju čini više od 20 organizacija Bosne i Hercegovine.

Krajnja svrha projekta je da se kasnijom analizom želja koje su se najčešće pisale, sastavi lista i ista preda organima zakonodavno-izvršne vlasti u njihovim gradovima.

– Svjesni smo situacije u kojoj se nalaze današnje mlade osobe. Ovim smo mi željeli ukazati na probleme mladih kojih smo svi, vjerujem, manje-više svjesni. Naravno da postoji još mnogo problema, jer koliko god je oblasti ljudskog djelovanja toliko je i različitih problema koji se postavljaju ispred nas. Drugačijim sistemom mogu se preduhtriti mnogi problemi koji nastaju kasnije ili se bar mladi mogu adekvatno pripremiti na svijet današnjice, izjavila je Marina Pejović, koordinatorica Lokalnog tima ONAuBiH Istočno Sarajevo.

Ovo je još jedna u nizu uspješno obavljenih akcija koju su ova dva lokalna tima zajedno uradila.

– Ono čime se mi možemo pohvaliti je jako dobra saradnja sa Lokalnim timom OnauBiH-a Istočno Sarajevo. Iako se misije naših organizacija razlikuju mi smo pravi primjer da se može jako dobro sarađivati i u takvim uslovima. Što se tiče ovog projekta, nerealno je očekivati konačna rješenja problema. Jasno je da je ovo proces i to dugotrajan. Ali, veliki izazovi tek predstoje i to je prvenstveno neophodno da se rezultat našeg rada osjeti u svakodnevnom životu mladih, rekao je Aleksa Krunić, koordinator Lokalnog tima ASuBiH Istočno Sarajevo.

Iako će lepeza želja sigurno biti široka, nema sumnje da dominiraju nezadovoljstvo i besperpektivnost. Nakon analize u svim gradovima biće upućen još jedan apel za promjene. Vrijeme će pokazati hoće li mladi i dalje ostati nijemi ili će poduzeti nešto po pitanju ostvarivanja njihovih snova, saopštili su organizatori.

(STUDOMAT.ba)