Impressum

STUDOMAT PROMO 2023 15

Izdavač

Agencija eMreža
Ante Babića 5, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4302800080003 / PDV broj: 302800080003
E-mail: info@emreza.ba
Kontakt telefon: +387 64 444 888-8

Redakcija: info@studomat.ba
Marketing: marketing@studomat.ba

Za STUDOMAT pišu ili su pisali…

Amer Musić, Belma Džuzdanović, Ajla Bašić, Ajla Husić, Meldin Omerčević, Ajla Lačević, Karla Gardavski (Mostar), Meliha Delić (Lukavac), Faruk Šehić (Sarajevo), Milan Ilić (Pale), Ajla Buljubašić (Novi Travnik), Emina Dedović (Sarajevo), Emilija Jelić (Banja Luka), Velid Duranović (Jajce), Nikola Kandić (Pale), Senadina Mehanović (Novi Travnik), Sandra Janković (Banja Luka), Amra Salihćehajić (Tuzla), Jelena Maksimović (Banja Luka), Belma Karahasanović, Šejla Vatreš, Merima Zimić, Tarik Halilović, Ajna Ključanin, Lejla Vranešić, Amina Zilić, Arnel Taslaman, Nikolina Kunić, Adisa Ošijan, Adna Subašić, Mevludin Purić, Jasmina Burnić, Maja Mirković, Alaga Zelkanović, Andreja Đurdina, Hana Tiro, Dženita Omerović, Dženana Karić, Alisa Prašo, Ammar Konjhodžić, Enid Pašalić, Amila Sadović, Amila Koso, Anđela Gvozdenović, Dženana Petrović, Nejra Hodžić, Adela Krivanek, Emina Suljagić, Faris Čolakhodžić, Amin Šabić, Jovana Bošnjak, Muhamed Ožegović, Amar Karović, Emra Omanović, Dajana Džanko, Edina Leko, Jasmina Voloder, Nina Mutevelić, Aldin Krivan, Almir Đulović, Haris Agić, Jasmin Lepić, Dražen Idžaković…

Foto 

Damir Hajdarbašić

App development

Menil Vuković
Asmir Avdičević
Irvin Kočan
Nedim Kurjaković