Radijus: Isključi
Radijus:
km Set radius for geolocation
Pretraga
Učitavanje&pomoć;

Gdje učiti?

Posjeti STUDOMAT kutak u Homework Hubu!

Homework Hub je multifunkcionalni prostor za učenje, rad i druženje. Zasnovan je na principu coworking prostora s prilagodbom za studente i mlade. Homework Hub je, kako kažu osnivači, nastao iz potreba sa kojima su se i sami susretali kao studenti, a to je motivirajući prostor gdje mladi mogu ispunjavati svoje školske/univerzitetske obaveze, učiti sami ili u grupi i pripremati se za ispite, testove i kolokvijume.

Dešavanja

Events Pro  |  Info: There are no events created, add some please.