Posebna ponuda finansiranja školovanja i welcome paket usluga za studente

Imajući u vidu potrebe sa kojima se susreću studenti, Bosna Bank International (BBI) polaznicima svih ciklusa studija nudi posebnu ponudu finansiranja školovanja i BBI Welcome paket usluga.


Finansiranje se odnosi na sve cikluse studija i nudi najpovoljnije uslove studentima, dok uz BBI Welcome paket usluga studenti imaju mogućnost  poslovati sa Bankom uz izrazito niske cijene i razne pogodnosti.

Advertisements

Karakteristike proizvoda za finansiranje:

• Fiksna stopa za kompletan period finansiranja
• Minimalan iznos finansiranja 200,00 KM
• Maximalan 25.000,00 KM
• Bez naknade za obradu zahtjeva
• Mjesečna naknada za vođenje računa za sve iznose i periode 2,00 KM
• Ukoliko je student nezaposlen, potrebno je obezbjediti sudužnika koji je u radnom odnosu i koji će aktivno vršiti otplatu finansiranja.

Instrumenti obezbjeđenja:

Advertisements

• Ovjerena isprava o zapljeni
• Vlastite mjenice sa naznakom bez protesta (za sve učesnike finansiranja, do iznosa 3000,00 KM- jedna mjenica, za sve iznose preko – po dvije mjenice)
• Mjenična ovlaštenja za sve učesnike

Karakteristike BBI Welcome paketa usluga:

• Bez naknade za otvaranje i vođenje tekućeg računa
• Internet ili mobilno bankarstvo bez mjesečne naknade
• Debitna kartica MasterCard Debit – bez naknade za izdavanje i bez godišnje članarine za osnovnog korisnika kartice

(STUDOMAT.ba)