Lijepe vijesti: Predstavnički dom FBiH usvojio Dopunu zakona o legalnom radu studenata

Izmjena Zakona o radu kojom se dozvoljava rad studentima predstavlja značajan pomak u zaštiti prava studenata i reguliranju njihovih radnih odnosa, kao i doprinos razvoju zdrave ekonomije.


Studentski posao

Predstavnički dom Federalnog parlamenta usvojio je Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o radu, koji propisuju da poslodavci mogu ubuduće zaključivati ugovore o radu sa studentima za privremene i povremene poslove u punom ili nepunom radnom vremenu.

Isključivo bi to bili poslovi bez većeg rizika, sezonski i pomoćni, za koje se s poslodavcem ugovara rad na određeno vrijeme.

Povremeni i privremeni poslovi omogućavaju poslodavcu da u toku godine u trajanju od šest mjeseci mogu angažovati studente bilo da se radi o redovnim, vanrednim ili koji studiraju na daljinu. Vjerujem da će poslodavci iskoristiti radnu snagu studenata, rekao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Nada se da će ovo zakonsko rješenje usvojiti i Dom naroda kako bi stupilo na snagu, te “studentima već tokom ovog ljeta omogućiti da rade“. U toku rada, imali bi odmor pod istim uvjetima kao i osobe u radnom odnosu te druga prava u skladu s propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovo je početak reforme tržišta rada u Federaciji BiH, podvukao je Delić govoreći o predloženim dopunama Zakona o radu.