Tags : izdvojeno

Slovenija – besplatna studentska destinacija

Studijski programi u Sloveniji realizuju se na šest univerziteta, 38 samostalnih visokoškolskih ustanova i 49 viših škola po Bolonjskom procesu, a svaki studijski program akreditovan je od Ministarstva za visoko š