KS: Javni poziv za sufinansiranje troškova III ciklusa studija dobitnicima “Zlatne značke”

Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 190.000,00 KM za sufinansiranje troškova studija dobitnicima priznanja "Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu" koji će u studijskoj 2013/2014. godini upisati godinu III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu.


UNSA zlatna znacka

Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 190.000,00 KM za sufinansiranje troškova studija dobitnicima priznanja “Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu” koji će u studijskoj 2013/2014. godini upisati godinu III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu.

UNSA zlatna znackaPravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju kandidati/kinje dobitnici priznanja “Zlatna značka” koji će u studijskoj 2013/2014. godini prvi put upisati godinu studija, odnosno koji su stekli pravo upisa prve godine studija na III ciklusu studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Krajnji datum za podnošenje prijava je 90 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Kompletan tekst konkusa i prijavni obrazac možete preuzeti u prilogu:

(mon.ks.gov.ba)