UNIBL: Konkurs za upis u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2013/14. na nepopunjena mjesta

Univerzitet u Banjoj Luci je na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11 i 84/12) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1205/13 od 07.06.2013. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini raspisao Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini na nepopunjena mjesta.


unibl logo

Univerzitet u Banjoj Luci je na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11 i 84/12) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1205/13 od 07.06.2013. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini raspisao Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini na nepopunjena mjesta.

Konkursni rokovi:

  • unibl logoPrijavljivanje kandidata počinje 26.08.2013. godine, a završava 30.08.2013. godine.
  • Polaganje prijemnog ispita je 02.09.2013. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove.
  • Objavljivanje rezultata konkursa je do 04.09.2013. godine do 14,00 časova. Upis primljenih kandidata obaviće se 05.09.2013. godine i 06.09.2013. godine.
  • Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita će se obaviti od 02.09. do 06.09.2013. godine u vremenu sa početkom u 9,00 časova.

Prilog: Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini na nepopunjena mjesta

(unibl.org)

 

Pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta u zvaničnoj Facebook grupi: STUDOMAT: Univerzitet u Banjoj Luci