Telepatija – jezik budućnosti

Telepatija je komunikacija energijom. Kroz taj način komunikacije postajemo iskreniji i zadovoljniji ljudi koji stvaraju miroljubivo i kreativno društvo.