Znate li šta je studentski tutor i kako vam može pomoći?

Svaki je početak težak, kažu. Međutim, puno je lakše imati nekoga pored sebe koji će vam pomoći savjetom i uputiti vas na pravi put. Tokom studija u Sloveniji, studentima pomaže tutor koji olakšava prelaz iz srednje škole u visoko obrazovanje te pruža savjete i pomoć u mnogim pitanjima koja se odnose na studije i studentski život.


Tutor

Šta je tutorstvo?

Tutorstvo je sistematičan i organizovan oblik pomoći studentima pri studijama i njihovom akademskom napretku. U procesu tutorstva učestvuju tutor, student i koordinator tutora.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Tutor može biti student više godine ili predavač. Njegov je posao da tzv. tutorantu, pruža informacije, savjetuje, pomaže pri dobijanju informacija i znanja, da motiviše, usmjerava i daje primjer.

Koordinator tutora je član stručnog, istraživačkog ili nastavnog osoblja ili student.

Kako tutor pomaže?

Razlikujemo tutore studente i tutore učitelje.

Glavni zadatak tutora studenta je savjetovanje studenata o studijskim i drugim temama vezanim za studentski život, kao što su bonovi, domovi, javni prevoz, studentske povlastice itd. Studenti su tako upoznati sa pravima i dužnostima, postupcima i pravilima rada Fakulteta, Studentskog savjeta i studentskog života uopšteno. Takođe, tutor može pomoći u sakupljanju studijskog materijala i na taj način pružiti adekvatnu podršku studiranju brucoša i mlađih studenata.

Glavne uloge tutora učitelja su savjetovanje studenata o njihovim studijama, biranju predmeta, nastavku puta i mogućnosti karijere. Takođe može pomoći u rešavanju problema sa studijama ili drugog problema koji se pojavi tokom njih.

Samo podrška, a ne prigušivanje

Tutor može pomoći studentima sa raznim problemima i uputiti ih u pravom smeru. Međutim, treba naglasiti da njegova pomoć služi samo kao potpora, a ne kao pritisak. Tutor ne traži informacije umjesto studenta, već ga samo usmjerava. Takođe ne daje savjete kako prepisivati ili varati na ispitima, ne komentariše profesore i njihov rad (metod predavanja, ocjenjivanje itd.). Uz to,  ne piše seminarske radove i  zadatke  studentima niti im da je bilješke.

Tutor za sve

Postoji nekoliko vrsta tutorstva koje se razlikuju u pogledu vrste ili oblika pomoći kao i toga kome je pomoć upućena. Opisujemo samo nekoliko.

Uvodno tutorstvo

Predviđeno je za brucoše ili pridošlice kako bi im pomoglo da se prilagode na svoj studentski život i da se integrišu u novo obrazovno okruženje.

Predmetno tutorstvo

Služi kao dodatna pomoć studentima u razumevanju i učenju osnova iz pojedinih predmeta.

Tutorstvo studentima sa invaliditetom

Pomaže studentima s posebnim potrebama da se lakše prilagode i integrišu u studentski život i rad. Tutor im pomaže i u onim studijskim aktivnostima  koje ne mogu samostalno obavljati.

Tutorstvo za strane studente

Tutor pomaže stranim studentima pri dolasku u Sloveniju u savladavanju kulturnog šoka i navikavanju na novo okruženje.

Tutorstvo za obaveznu praksu  

U ovom obliku tutorstva studentu se pomaže u pronalaženju i organizovanju obavezne studijske prakse.

Gdje pronaći tutora?

Tutorstvo je prisutno na većini fakulteta. Tutor obično sa svojim tutorantima komunicira  putem mejla ili telefona. Kontakte možete naći na veb stranicama svake obrazovne ustanove.

Biti tutor znači prednost

Ako ste komunikativni, organizovani, strpljivi, radite s ljudima i više niste brucoš, možete se prijaviti na poziv studentskog tutora, koji se obično objavljuje na kraju semestra. Ako ispunjavate kriterijume za izbor i odabrani ste na pozivu za dostavu prijedloga projekata, morate pohađati obuku za tutore prije početka akademske godine.

Biti tutor i pomagati studentima je prednost, jer  na većini fakulteta mogu tražiti tutorstvo kao izborni predmet za ECTS bodove. I posljednje, ali ne najmanje bitno, kroz praksu tutorstva, nauči se mnogo i stiču se važne kompetencije za rad sa ljudima, koje se takođe mogu uvrstiti u CV, čime se stiče prednost na tržištu rada.

Želite li studirati u Sloveniji? Zainteresovani ste za studije, studijske programe na slovenačkim obrazovnim ustanovama i za život u Sloveniji? Sve podatke možete pronaći na www.2tm.si , education@2tm.si i na Facebooku.

Autor: Špela Zupan Štampohar, Univerzitet u Ljubljani

(STUDOMAT.ba)