Rezultati STUDOMAT ankete: Najčešći razlog stresa kod studenata je fakultet, a protiv stresa se bore, hranom, spavanjem i društvenim mrežama

U mjesecu januaru STUDOMAT je proveo anketu na temu: "Koliko si pod stresom?" Naš cilj je bio otkriti koliki je zaista studentski stres. Da li je to samo mit koji se “proteže” po internetu i među kolegama ili je ozbiljan problem današnjeg studenta kojem bismo svi trebali pristupiti pažljivije.


stres studenti

U anketi objavljenoj na našem portalu učešće je uzelo 2506 studenata, a rezultate ankete pročitajte u nastavku.

Na skali od 1 do 10: Nivo stresa kod studenata je 7,7

Na skali stresa koji studenti osjećaju tokom jedne akademske godine prosječan nivo stresa iznosi 7,7. Napominjemo da je opcija “1” predstavljala odgovor “nisam stresiran/a”, dok je opcija “10” predstavljala odgovor “jako sam stresiran/a”.

Kao najčešći razlog stresa čak 97% studenata je izabralo opciju fakultet. Nakon toga slijede finansije i ljubav.

student stres 2

Koliko se dobro studenti nose sa stresom?

Na pitanje koliko se dobro nose sa stresom, prosječan odgovor je 4,3. Napominjemo da je opcija “1” predstavljala odgovor “jako loše”, dok je opcija “10” predstavljala odgovor “jako dobro”.

Kao faktor koji im tokom studija izaziva naviše stresa, 84% studenata je izabralo “učenje / gradivo“. Zatim slijede, ocjene, novac i akademsko osoblje.

Kao najčešće posljedice i promjene u ponašanju studenti navode pad koncentracije, nervozu, agresivnost i učestale rasprave. Kao najčešće fizičke posljedice koje primjećuju kod sebe kada nastupi stresan period studenti navode ubrzano disanje i rad srca, te nervozan želudac, dijareju i zatvor.

98% studenata se izjasnilo da stres koji doživljavaju, a koji potiče od studija, predstavlja ozbiljan problem koji im otežava svakodnevni život. 97% ispitanika se izjasnilo da na njihovim fakultetima ne postoji služba kojoj bi se mogli obratiti ukoliko bi osjetili da je stres postao ozbiljan problem.

stres studenti 3

96% studenata koji su učestvovali u anketi ne zna da li postoje ustanove van fakulteta kojima bi se mogli obratiti ukoliko bi osjetili da je stres postao ozbiljnim problemom koji negativno utiče na njihov svakodnevni život

92% ispitanika smatra da ne postoji dovoljno državnih, nedržavnih i ustanova pri fakultetu koje se bave psihičkim zdravljem studenata.

98% studenata se izjasnilo da stres koji doživljavaju, a koji potiče od studija, predstavlja ozbiljan problem koji im otežava svakodnevni život.

Kao način za oslobađanje od stresa studenti su najčešće navodili hranu, spavanje i društvene mreže.


Muče te ispitna groznica i stres? Alora vam može pomoći da uklonite napetost, date svoj maksimum i postignete najbolje rezultate na ispitima! Posjeti www.alora.ba.

(STUDOMAT.ba)