Uspješno realizirana prva radionica “Reci NE predrasudama”

Prva radionica na ovu temu održana je u subotu, 10. maja 2014. godine na Fakultetu političnih nauka u Sarajevu, a druga će se održati 17. maja u Mostaru u prostorijama Međunarodne osnovne škole.


radionica reci ne predrasudama

Sanel Tufekčić, Nina Došenović, Matea Jevrić i Mahir Sijamija,  motivirani idejom o aktivnom mladom građanstvu, programa Fondacije Humanost u akciji BiH – projekt “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima” su nakon odslušanih pet modula ovog interaktivnog programa odlučili iskoristiti priliku da napišu i realiziraju projekt za društvenu zajednicu te tako postanu aktivni građani.

Prvobitni cilj bio je organizirati vlastitu radionicu te time prenijeti dio naučenog na zainteresirane.

– Kao tim smo razmišljali što učiniti i o čemu govoriti, te smo se odlučili za radionicu pod nazivom “Reci NE predrasudama”. Predrasuda je stvaranje suda unaprijed, tj. donošenje odluke o nekoj osobi ili grupi ljudi bez odgovarajućeg znanja o njima. Predrasude mogu imati svoju pozitivnu funkciju no najčešće su negativne. One mijenjaju percepciju i onemogućuju da čovjek objektivno prosuđuje. Problem nastaje kada ljudi ne prihvaćaju nove ideje, odnose ili ljude što može dovesti do negativnih stavova, misli, emocija ili ponašanja prema različitom i nepoznatom. Takvi negativni postupci mogu se očitovati u vidu govora mržnje, diskriminacije, ksenofobije, rasizma, šovinizma i slično. Često nismo ni svjesni da jedni bez drugih ne možemo te da bi bili potpuni, važno je da smo tolerantni i da djelujemo kao cjelina, izjavila je koordinatorica projekta Matea Jevrić.

Prva radionica na ovu temu održana je u subotu, 10. maja 2014. godine na Fakultetu političnih nauka u Sarajevu, a druga će se održati 17. maja u Mostaru u prostorijama Međunarodne osnovne škole. Pri realizaciji projekta svoju stručnu pomoć u ulozi edukatora ponudio je mr.sc. Amer Osmić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Radionica je uključivala teme kao što su stereotipi, diskriminacija, predrasude, njihov razvoj i utjecaj te je govoreno o načinu njihovog ublažavanja i mijenjanja. Organizatori su zadovoljni urađenim, a prema evaluaciji i povratnim informacijama sudionika i oni. Nakon radionice polaznicima su dodijeljeni certifikati.

– Mladi trebaju preuzeti odgovornost za stanje u zajednici te ujedno preuzeti i svoju ulogu u donošenju pozitivnih društvenih promjena na lokalnom ali i međunarodnom nivou. Kroz program Fondacije Humanost u akciji BiH mladi ljudi imaju mogućnost da nauče korisne vještine za društvene promjene, a dobivaju i jedinstvenu priliku da realiziraju vlastiti projekt za svoju društvenu zajednicu, zaključila je Jevrić.

(STUDOMAT.ba)