Projekat zapošljavanja mladih (YEP): “Godina zapošljavanja mladih”

Zapošljavanje 5000 mladih osoba te stvaranje uslova za bržu intergraciju mladih u tržište rada osnovni su ciljevi zajedničke inicijative Federalnog zavoda za zapošljavanje, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) – Godina zapošljavanja mladih predstavljene jučer u Sarajevu.


Foto: YEP
Foto: YEP

Zapošljavanje 5000 mladih osoba te stvaranje uslova za bržu intergraciju mladih u tržište rada osnovni su ciljevi zajedničke inicijative Federalnog zavoda za zapošljavanje, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) – “Godina zapošljavanja mladih” predstavljene jučer u Sarajevu.

Zajednički ciljevi i pojedinačne obaveze nosilaca inicijative definirani su u Pismu obaveze koje su Federalni zavod za zapošljavanje, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih koji podržava Švicarska agencija za razvoj i saradnju, potpisali jučer.

– Mladi uživaju posebno mjesto u Strategiji saradnje Švicarske vlade za BiH 2013-2016. U cilju nam je da doprinesemo boljoj integraciji i većoj konkurentnosti mladih na tržištu rada. Naravno, to se ne može postići jednom inicijativom, jednim projektom ili saradnjom sa samo jednom institucijom. Problem nezaposlenosti je vrlo složen i zahtijeva koordinirane akcije više aktera: kreatora politika, predstavnika privrede i obrazovnog sistema, izjavio je tokom ceremonije proglašenja Godine zapošljavanja mladih, Joseph Gutern, Direktor za saradnju Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini.

– Aktivnosti koje će javne službe za za zapošljavanje i YEP projekat sprovesti u okviru Godine zapošljavanja pomoći će velikom broju mladih ljudi u BiH da brže dođu do prvog zaposlenja. U narednih godinu dana YEP projekat uložit će 430 000 Eura u zapošljavanje mladih. Povećat ćemo broj Klubova za traženje posla u kojima mladi mogu dobiti pomoć pri prvom zaposlenju, sa 17 koliko ih trenutno ima u BiH, na 23. Organizovat ćemo 2 sajma za zapošljavanje mladih, te nizom mjera unaprijediti saradnju između javnih službi za zapošljavanje, mladih koji traže posao i poslodovaca. Očekujemo da će kao razultat aktivnosti YEP projekta 1000 osoba pronaći prvi posao, među kojima 450 žena i barem 200 mladih iz ruralnih područja, rekao je Ranko Markuš, rukovodilac YEP projekta.

U okviru Godine zapošljavanja mladih Federalni zavod za zapošljavanje će, kroz aktivne mjere zapošljavanja omogućiti zapošljavanje 4.000 osoba dobi do 30 godine, te putem poticaja Zavoda omogućiti samozapošljavanje 80 osoba.

– Godina zapošljavanja mladih je nastavak naše vrlo uspješne saradnje sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP). Ova godina s pravom može ponijeti to ime s obzirom na aktivnosti koje Zavod realizira u ovoj godini, a odnose se na mlade osobe. Krajem 2013. smo objavili javni poziv za učešće u programu Prvo radno iskustvo, a nedavno (5.5.2014. godine) još jedan. Cijenimo da će putem naših programa u ovoj godini više hiljada mladih osoba steći prvo radno iskustvo, rekao je direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, Kenan Rešo.

JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo će u narednih godinu dana, uz pomoć YEP projekta raditi na otvaranju Oglednih biroa za zapošljavanje u biroima općina Centar i Hadžići, a potom i ostalim biroima u Kantonu Sarajevu.

– Ogledni biroi za zapošljavanje su unaprijeđeni biroi u kojima je organizaciona struktura i okruženje samog biroa izmijenjeno na način da bolje odgovara korisnicima usluga – nezaposlenima i poslodavcima. Fokus u oglednim biroima je na učincima rada i unaprjeđenju radnih praksi samog biroa, kako bi efikasnije odgovorili potrebama korisnika. Na temelju dobrih rezultat oglednog biroa Novo Sarajevo, u okviru Godine zapošljavanja mladih otvorit ćemo još dva, u općini Centar i u Hadžićima, a potom u svim općinama Kantona Sarajevo, kazao je direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Igor Kamočaji.

Zajedničkim aktivnostima u okviru Godine zapošljavanja mladih, mladima uključenim u aktivnosti Projekta zapošljavanja mladih povećat će se prosječan broj prilika za posao i broj kontakata ostvarenih sa potencijalnim poslodavcima, te skratiti vrijeme čekanja na prvi posao za minimalno 50% u odnosu na trenutni prosjek, saopšteno je jučer na press konferenciji.

Pored unaprjeđenja rada javnih službi za zapošljavanje, Godina zapošljavanja mladih znači i otvaranje novih radnih mjesta namijenjenih mladima. Kroz YEP projekat finansira se 11 projekata nevladinih organizacija kroz koje bi trebalo da posao dobije preko 120 mladih. Podršku inicijativi i radu projekta YEP daje Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

(yep.ba)