UNIBL: Kampus Univerziteta i zvanično spomenik parkovske kulture

 UNIBL: Kampus Univerziteta i zvanično spomenik parkovske kulture

Foto: Kampus UNIBL

Preko stotinu biljnih vrsta, aleja platana starija od 100 godina, botanička bašta, 12 spomenika prirode na prostoru od 30 hektara u srcu Banje Luke – sve to krije univerzitetski kampus pod titulom spomenik parkovske arhitekture.

Tu titulu nosi već nekoliko godina, ali su je tek nedavno ozvaničili i odbornici Skupštine grada Banja Luka.

– U praksi znači da je to zaštićeno područje i u smislu njegovanja i u smislu upravljanja sa njim, prije svega znači sa biljnim svijetom, izjavio je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Na gazdovanje je dodijeljen Institutu za genetičke resurse RS. Njihovi stručnjaci kažu da nam i u Evropi mogu pozavidjeti na ovakvom kompleksu. Stariji je od 100 godina, vojna kasarna mu je bila glavna funkcija, sve do 2012. godine, kada je stavljen na raspolaganje akademcima i Banjalučanima.

– Prema prijedlogu regulacionog plana koji treba da se uskladi sa ovim stepenom zaštite predviđeno je nekoliko novih objekata. Dozvoljena je gradanja objekata samo u funkciji osnovnih djelatnosti, a to je visoko obrazovanje i istraživanje, predviđeni su i sportski tereni, predviđena je i trim staza oko kampusa, rekla je Gordana Đurić, direktor Instituta za genetičke resurse RS.

Gradnja jezera, aleja autohtonih domaćih biljaka i drveća, staza za šetnju, klupa za odmor, izrada kataloga flore i faune – sve to je zacrtano u 10-godišnjem planu upravljanja kampusom kao spomenikom parkovske kulture.

(ATVBL)

STUDOMAT

STUDOMAT

STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.

Možda te i ovo zanima?