Savjeti: Donosimo vam tri jednostavne vježbe za bolju koncentraciju

Ne dešava se rijetko da naše misli potpuno odlutaju. Često, čak iako se radi o predavanju, ozbiljnom sastanku ili pri spremanju ispita, uhvatimo se kako mislimo o nečemu što nema nikakve veze sa onim što treba da uradimo. Donosimo tri jednostavna savjeta kako da poboljšate svoju koncentraciju.


Distrakciji doprinose i stalni e-mailovi, telefonski pozivi, poruke, razgovori sa kolegama i prijateljima, itd. Osnovni signal koji nam distrakcija šalje jeste da se nešto promijenilo, a u današnjem dobu tehnologije, u kojem je promjena konstantna, nije teško da naša pažnja bude ometena nekim sadržajem koji nije povezan sa onim što nas zanima.

Advertisements

U posljednje vrijeme multitasking se ističe kao poželjna osobina, no naučnici ukazuju da multitasking itekako utječe na smanjenje IQ-a. Tokom procesa multitaskinga pravimo greške ili previđamo detalje koji mogu važni kako bismo stekli novi uvid u sadržaj kojim se bavimo, prenosi MrežaMira.net.

Naučnici navode da postoje tri jednostavne vježbe koje nam mogu pomoći kako bismo povećali koncentraciju i fokus na posao koji radimo te samim tim i produktivnost.

Prvo raditi poslove koji zahtijevaju kreativnost

Ukoliko je red uspostavljen tako da prvo treba da se urade najlakši zadaci, pokušajte preokrenuti red. Prvo radite najteže zadatke, jer ukoliko pažnju posvetite najlakšim zadacima, to će iscrpiti Vašu energiju. Svaka odluka pomalo zamara mozak, te bi bilo dobro da se najvećeg posla riješimo što prije, pa da za kraj ostaju manje zahtijevni poslovi.

Advertisements

Bolje rasporedite vrijeme

Istraživanje koje je obavljeno nad nekoliko hiljada ljudi pokazalo je kako su ljudi fokusirani otprilike šest sati tokom cijele sedmice. Zbog toga bismo trebali biti posebno oprezni sa sadržajem kojem smo izloženi u tom periodu.

Većina ljudi je najbolje fokusirana rano ujutro ili kasno navečer, a studije pokazuju da se najbolji poslovi urade upravo izvan kancelarije. Primijetite kod sebe kada ste najefektivniji pa obavljajte najvažnije poslove u tom periodu.

Trenirajte mozak kao da je mišić

U okruženju u kojem je multitasking norma, naš mozak se uči brzom prilagođavanju okolini. Gubitak pažnje i stalne distrakcije postaju navika. Naprosto, mozak se trenira da bude fokusiran.

Vježbajte koncentraciju tako što ćete isključiti sve druge sadržaje i usmjeriti pažnju na samo jedan određen predmet ili proces. Počnite od malih vremenskih sekvenci, možda od pet minuta tokom dana. Ukoliko počnete da lutate mislima, opet se vratite na prethodnu temu. Na taj način vježbate svoj mozak da ostane fokusiran.