Tags : učenje

Kako ostati motivisan student?

Prilikom upisa na fakultet i tokom prve godine, kada studenti polažu prve ispite, motivacija za učenjem je kod većine na visokom niovu. Nije rijedak slučaj da

Kako spremiti ispit za tri dana

Ako ste se barem jednom tokom školovanja susreli sa problemom manjka vremena za spremanje ispita, onda je ovo članak za vas. Ne, ne radi se o spremanju ispita koji imaju