RS: Privatni fakulteti moraju da prate smanjenje broja upisanih studenata

Upisna politika mora biti usklađena s potrebama tržišta rada, kako na javnim, tako i na privatnim visokoškolskim ustanovama.


Foto: Nezavisne novine
Foto: Nezavisne novine

Vlada RS donijela je 5. maja Odluku o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini na javnim visokoškolskim ustanovama RS.

Ministarstvo prosvjete i kulture RS zaduženo je za odvrđivanje, odnosno, ograničavanje upisne kvote na svim privatnim fakultetima za narednu akademsku godinu.

Ministar prosvjete i kulture RS, Dane Malešević, gostujući u emisiji Zajednički talas Radija RS, rekao je da privatne visokoškolske ustanove moraju da prate smanjenje broja studenata predviđenih za upis u akademsku 2016/17. godinu na javnim visokoškolskim ustanovama.

Pojedini komentari da će se na ovaj način vršiti određena diskriminacija neosnovani su, dodaje Malešević, jer država ima pravo da ograniči broj upisanih studenata jer je upravo ona odgovorna kako zaposliti svršene studente.

– Vodićemo se prvenstveno kadrovskim uslovima na pojedinim visokoškolskim ustanovama ali i prostornim i materijalno-tehničkim uslovima kad budemo donosili rješenja za pojedine fakultete, rekao je Malešević.

Ministar Malešević je dodao da će ovi koraci, zajedno sa novim Zakonom o visokom obrazovanju, doprinijeti poboljšanju kvaliteta visokog obrazovanja u RS.

(Nezavisne novine)