Prijemni ispiti u Mostaru: Nelogičnosti preko leđa studenata

Neusklađenosti i nelogičnosti obrazovnog sistema u BiH prelamaju se preko studenata.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Iako Bolonjski proces ne određuje prijemni ispit, na Sveučilištu u Mostaru dva fakulteta u prijemnom postupku nemaju prijemni ispit (test znanja), dok na Univerzitetu Džemal Bijedić samo dva fakulteta u prijemnom postupku imaju prijemni ispit.

Inače, bolonjski sistem obrazovanja primarno je usmjeren na ECTS sistem bodovanja, cikluse studiranja, osiguranje kvalitete i mobilnost studenata. Što se tiče prijemnih ispita u prijemnom postupku, fakulteti imaju slobodu određivanja prijemnih postupaka u skladu sa upisnim kvotama.

“Bolonja” ne određuje prijemni ispit, što je i propisano Zakonom o visokom obrazovanju HNŽ-a.

Testovi znanja

Prema informacijama koje je “Bljesak” dobio od studenata Sveučilišta, Građevinski i Pravni fakultet nemaju test znanja u prijemnom postupku, pa se učenici boduju po uspjehu iz srednje škole i određenim predmetima iz zadnja dva razreda. Samim tim, studenti koji nisu išli u srednje škole koje su blisko povezane s ovim smjerovima su diskriminirani jer ne mogu biti jednako rangirani.

Iz Rektorata Sveučilišta u Mostaru za Bljesak.info su rekli kako se učenici u Vodiču za buduće studente i konkursu mogu blagovremeno informisati o prijemnim postupcima za svaki fakultet.

– Prijemni postupak u sebi sadrži dva elementa. Vrednovanje uspjeha iz srednje škole i na temelju toga rangiranje. Ovdje ima i dodatak da pojedini fakulteti u tom prosjeku traže posebno dobre ocjene i prosjek iz relevantnih predmeta. Ove informacije za svaki fakultet navedene su u konkursu i Vodiču za buduće studente. Drugi element je provjera znanja testom što je također detaljno navedeno u konkursu. Građevinski i Pravni fakultet su na Naučno-nastavnom vijeću donijeli Odluku da ovog drugog dijela nema i kao takvu dostavili na Senat Sveučilišta u Mostaru koji je to uvažio i raspisao konkurs, pojašnjeno je iz Rektorata Sveučilišta u Mostaru.

Rangiranje

Na upit kako se rangiraju studenti na upisnim listama, kada nema prijemnih ispita te šta je s onim studentima koji nisu imali predmete koji se boduju pri upisu, iz Rektorata su potvrdili kako su svi studenti blagovremeno informisani o svim detaljima i tu nema nejasnoća pri njihovom rangiranju. Oni se prijavljuju tamo gdje žele studirati i o tome donose odluku na temelju informacija koje su im poznate iz Vodiča, a dostupne do izlaska Konkursa.

Rektor Univerziteta Džemal Bijedić Sead Pašić, u razgovoru za Bljesak.info je rekao kako na fakultetima na kojima je velik pritisak studenata se rade i testovi na prijemnim ispitima. Studenti se rangiraju po ocjenama zadnja dva razreda srednje škole, i iz predmeta koji su potrebni za upis na određeni studij.

– Na Univerzitetu se dogodio jedan slučaj, kada su srednjoškolci loše prošli na prijemnom postupku jer zadnja dva razreda nisu imali predmete koji se boduju u prijemnom postupku. Na kraju ipak nisu dobili bodove, jer nisu imali predmete zadnje dvije godine, rekao je Pašić, govoreći kako bi ovaj problem riješilo uvođenje državnih matura.

Rješenje – državna matura

– Treba ići u pravcu državne mature. Kada bi se napravila državna matura koja bi pod jednakim uslovima testirala sve učenike, tada bi bio pošteniji pristup i puno bolje rangiranje. U Hrvatskoj to funkcioniše odavno, a čuo sam za neke kantone u Federaciji da kreću s probnom maturom, mislim da bi to bio dobar put i za nas, zaključio je Pašić.

Iz Unije Studenata Univerziteta Džemal Bijedić i Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru za Bljesak.info su rekli kako se njima niko od budućih studenata nije žalio zbog rangiranja bez ispita znanja.

(Bljesak.info)