Program je počeo 2014. godine, kada i ERASMUS+ i jedan je od tradicionalnih događaja rumunjske nacionalne agencije, sa mnogim kvantitativnim i kvalitativnim rezultatima  u partnerstvu, kooperaciji, dobrom dijeljenju iskustava i mišljenja.

Tema

Inovacije u edukaciji u Europi i kako prići i razviti partnerske projekte.

Događaj se bazira na interaktivnim metodama sa kojima se razmjenjuju mišljenja i ideje, dok se fokusira na razumijevanju koncepta i specifičnosti rada u internacionalnim projektima. Organizovane su i radionice.

  • Događaj se održava 22., 23. i 24. novembra, 21. novembar je dan dolazaka, a 25. novembar dan odlazaka.
  • Broj slobodnih mjesta: 50
  • Dostupnost: zemlje koje učestvuju u Erasmus+ programu (max 3 učesnika po zemlji)
  • Rok za prijavu: 08.10.2017.
  • Dan objave rezultata: 17.10.2017.

Prijaviti se možete na ovome linku.

(Faruk Šehić / STUDOMAT.ba)