Nalogom kantonalnog suda dekanesa Ekonomskog fakulteta u Bihaću će biti vraćena na posao

Kantonalni sud u Bihaću donio je presudu u korist Mirele Kljajić - Dervić, kojom se poništavaju odluka o suspenziji i otkaz ugovora u radu, koje joj je izrekao Univerzitet u Bihaću dok je bila docent i dekan Ekonomskog fakulteta u ovom gradu.


Foto: Oslobođenje
Foto: Oslobođenje

Univerzitet je mora vratiti na posao u zvanju docenta, platiti trošak od 841 KM i naknadu parničnog postupka tužiteljici u visini od 3.790 KM.

Advertisements

Posljednje četiri godine otpuštena dekanesa proživljava scene iz Kafkinog “Procesa”, njena djeca su istraumatizirana, jer su veoma rano osjetila nepravdu i surovost svijeta.

Naime, sve je počelo kad je bivši premijer Hamdija Lipovača od dekanese tražio da u radni odnos stalnog profesora primi Sadika Bahtića, kako bi obezbijedio još jedan glas u Skupštini USK-a od Sadikove sestre Mine Bahtić, navodi “Oslobođenje”.

Ona je na tu usmenu naredbu odgovorila da bilo ko može da se javi na konkurs, a komisija je ta koja će na osnovu bodova predložiti kandidate. Odbivši da se upetlja u takve stvari, njena pozicija na fakultetu je oslabila, a vječita opozicija završila je posao njene eliminacije.

Naručen je inspektor koji se fokusirao na njen dosje i, ne našavši ništa bolje, napravio je zapisnik kako na zaglavlju njenog uvjerenja o odbranjenom doktoratu manjka naziv Bosna i Hercegovina, što se kosi sa drugim propisima o državnim ispravama. Mirela podsjeća da univerziteti u većini slučajeva nemaju usklađeno zaglavlje, te ono što je trebalo u jednom od stotine slučajeva biti povod za eventualni zahtjev za usklađivanje, postalo je povod Univerzitetu u Bihaću, čiji je rektor tada bio Refik Šahinović, da joj uruči otkaz.

Da ne bi izgubila pravo na naknadu, zdravstvenu i socijalnu zaštitu sa biroa za nezaposlene, Mirela je sasvim normalno tražila svoju radnu knjižicu, ali joj je nisu dali.

Nekoliko puta su odbijali da joj predaju njen dokument, uslovljavajući je da potpiše primopredaju dužnosti.

Advertisements

– Kada sam im pri kraju roka da se prijavim na biro zaprijetila da ću ih prijaviti policiji zato što mi ne daju radnu knjižicu, oni su sutradan prvi pohrlili u policiju i prijavili da su moju radnu knjižicu izgubili. A ja sam izgubila pravo i da se na biro registriram, ispričala nam je Mirela.

Čak i na kraju drugostepenog postupka i presude, Univerzitet u Bihaću odbija da je vrati na posao i izvrši sudski nalog. U petak je istekao i zakonski rok od 30 dana i sada dekanesa može tražiti sudsko izvršenje te penale od jedne do pet hiljada maraka za sadašnjeg rektora Mirsada Veladžića, a za pravno lice Univerzitet kaznu i do deset hiljada maraka.

Nalaz inspektora

Podsjećamo, bivši rektor Univerziteta Refik Šahinović donio je odluku o suspenziji dekanese Mirele Kljajić – Dervić na osnovu izvještaja glavnog federalnog inspektora Ivana Čuljka kojim je ovaj pokušao osporiti validnost njenog uvjerenja o sticanju zvanja doktora ekonomskih nauka, a sa Univerziteta su poručili da će suspenzija trajati do okončanja istrage o vjerodostojnosti uvjerenja. U izvještaju inspektora navodi se da uvjerenje nije validno u pravnom prometu BiH, s obzirom na to da je izdano na Internacionalnom univerzitetu Philip Noel – Baker u Sarajevu, na Fakultetu menadžmenta, kojem je Kantonalna inspekcija zabranila rad u Kantonu Sarajevo.

No, federalni inspektor pritom namjerno ili slučajno nije uočio da je Kljajić – Dervić odbranila doktorsku disertaciju u pomenutoj ustanovi 15. decembra 2010, čime je ispunila uslove za sticanje zvanja doktora ekonomskih nauka, a da je zabrana rada ovom univerzitetu postala pravosnažna rješenjem kantonalnog Ministarstva obrazovanja Sarajevo tek 28. januara 2011.

(Oslobođenje)