Nova akademska godina na Univerzitetu u Bihaću počinje danas

Zbog nedostatka studenata za narednu godinu najavljena je reorganizacija fakulteta, spajanje i ukrupljavanje programa.


rektorat univerziteta bihac
Foto: Biscani.net

Senat Univerziteta u Bihaću na sjednici održanoj u petak razmatrao je Informaciju o usvajanju konačnih lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2023/24. godini te Prijedlog odluke o organizaciji i realizaciji nastavnog procesa zimskog semestra u ovoj akademskoj godini. Na dnevnom redu bio je i prijedlog misije i vizije Univerziteta u Bihaću te kadrovska pitanja, odnosno imenovanja u zvanje nastavnika i saradnika..

Nova akademska 2023/24. godina počela je u ponedjeljak 2. oktobra. Upravo pitanjima početka nastavnog procesa i brojem upisanih studenata zanimao se Senat Univerziteta u Bihaću. Kako je rečeno ovom prilikom, u drugom upisnom krugu, u prvu godinu studija upisano je 129 studenata. Očekuje se da će Univerzitet u ovoj akademskoj godini imati 17 programskih ciklusa.

Poznato je da pet akademskih ciklusa već ima dovoljan broj studenata, međutim pod upitnikom su programi „Islamska vjeronauka“ na Islamskom pedagoškom fakultetu i „Šumarstvo i drvna industrija“ na Biotehničkom fakultetu, gdje je broj kandidata blizu donje granice, te će se za njih tražiti saglasnost resornog ministarstva odnosno Vlade USK.

Kako za neke od programa nije bilo interesa, najavljena je za narednu godinu reorganizacija fakulteta, spajanje i ukrupljavanje programa, kako bi se privukao veći broj studenata. Naglašeno je i da za drugi i treći ciklus studija konkursi su još uvijek otvoreni do 16. oktobra 2023. godine, a nastava za ove studente počet će početkom novembra, piše Velkaton.