Suspendovana dekanesa Ekonomskog fakulteta u Bihaću

Upravni odbor Univerziteta u Bihaću, na sjednici održanoj 04.05.2012. godine, upoznat je sa odlukom rektora Univerziteta u Bihaću, prof. dr. Refika Šahinovića o suspenziji dekanese Ekonomskog fakulteta, doc. dr. sc. Mirele Kljajić-Dervić.


Upravni odbor Univerziteta u Bihaću, na sjednici održanoj 04.05.2012. godine, upoznat je sa odlukom rektora Univerziteta u Bihaću, prof. dr. Refika Šahinovića o suspenziji dekanese Ekonomskog fakulteta, doc. dr. sc. Mirele Kljajić-Dervić.

Advertisements

Odluka je donesena na osnovu statutarnog i zakonskog ovlaštenja, te izvještaja federalnog inspektora Ivana Čuljka, zbog navoda da je njena diploma sporna, rečeno je.

Suspenzija će trajati do okončanja istrage federalnog inspektora o vjerodostojnosti diplome Kljajić-Dervić, koju je stekla na jednoj od privatnih visokoškolskih ustanova u BiH.

Na istoj sjednici, članovi UO usvojili su prijedlog Finansijskog plana Univerziteta, na osnovu odobrenog budžeta za 2012. godinu, u iznosu od 10,5 miliona KM.

Advertisements

S obzirom da je ovaj dokument već usvojen, kao sastavni dio budžeta Unsko-sanskog kantona (USK), nije ni bilo druge mogućnosti, ali je istaknuto da je on daleko ispod očekivanog i predloženog, jer je umanjen za oko 40 posto.

Odobreno je djelimično participiranje u odgovarajućim novčanim iznosima Tehničkom fakultetu i Visokoj zdravstvenoj školi za projekte, koje logistički prati TIKA – razvojna agencija iz Turske.

TIKA će obezbjediti oko 130.000 maraka za nabavku opreme za ova dva fakulteta, čime bi se otvorila mogućnost za saradnju i drugih fakulteta sa ovom agencijom.

 (FENA)