Karton revolucija: Gdje ide novac kojim studenti plaćaju prijave za ispite?

Studenti navode da papire plaćaju po cijeni koja je deset puta veća od tržišne, naime jedan papir plaćaju 0,50 KM, dok bi isti platili 0,05 KM da sami sebi printaju.


karton revolucija

Studenti na Univerzitetu u Tuzli navode da su dužni, i u doba pandemije, čekati u redovima da bi kupili papire potrebne za upis semestra ili prijavu ispita.

Riječ je o papirima za prijavu ispita, semestralnim listovima, uvjerenjima koja potvrđuju da su redovni studenti koja zatim nose u studentsku službu te ovjeravaju u svrhu regulisanja zdravstvenog osiguranja, konkursa za stipendiju i sličnih studentskih potreba.

Studenti navode da papire plaćaju po cijeni koja je deset puta veća od tržišne, naime jedan papir plaćaju 0,50 KM, dok bi isti platili 0,05 KM da sami sebi printaju.

Studenti u Tuzli jedini u regiji čekaju u redovima i kupuju “papire” za fakultet?

 – Karton revolucija” će u narednim danima uputiti zahjtev Rektoratu Univerziteta u Tuzli u kojem će na osnovu Zakona o pristupu informacijama tražiti podatke o tome na osnovu kojeg zakona ili pravnog akta se vrši naplata prijava za ispite studenticama i studentima, koliko novca se prihoduje po toj osnovi, na koji način se kontrolišu tokovi novca obzirom da se ne izdaje nikakav vid računa ili potvrde i u koju svrhu se novac troši, stoji u saopćenju na Facebook stranici Karton revolucija.

 – Također ćemo otvoriti pitanja vezana za Strategiju za razvoj Univerziteta u Tuzli. Pozivamo odgovorne u Univerzitetu Tuzla da hitno uspostave sistem „online“ prijave ispita, a za izradu platforme iskoriste resurse studentica i studenata Univerziteta u Tuzli i na taj način valoriziraju resurse studentica i studenata Elektrotehnike i drugih srodnih fakulteta. Pozivamo Studentski parlament Univerziteta u Tuzli da hitno donese odluku prema rektoratu u kojoj se navodi da studentice i studenti Univerziteta u Tuzli na budućim rokovima ni pod koju cijenu više neće kupovati prijave za ispite.

Nećemo odustati dok se problem o kojem se govori godinama ne riješi. Studentice i studenti nisu bankomati za izvlačenje novca, ovo je 21. stoljeće. Tuzla se budi, idemo zajedno u borbu za pravedniji sistem! Više o samom problemu možete pročitati u našim ranijim objavama, napisali su predstavnici “Karton revolucije.”

Poziv na akciju, vrijeme je!- Karton revolucija će u narednim danima uputiti zahjtev Rektoratu Univerziteta u Tuzli u…

Posted by Karton revolucija on Saturday, 9 January 2021