Hubert H. Humphrey Fellowship: U toku je program stipendiranja američke vlade za akademsku 2025/2026. godinu

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila je Poziv za apliciranje za "Hubert H. Humphrey Fellowship" program za akademsku 2025/2026. godinu.


Hubert H. Humphrey Fellowship
Foto: Facebook

Ovaj specijalizirani program stručne razmjene namijenjen je za jačanje liderstva između profesionalaca iz svijeta koji usko sarađuju u cilju iznalaženja rješenja za lokalne i globalne izazove.

Kroz akademska usavršavanja i profesionalni razvoj, u saradnji sa američkim kolegama, ova rastuća globalna mreža služi za razmjenu najboljih praksi i jačanju stručnosti u oblastima od ključnog značaja za izgradnju mirnijeg svijeta.

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine se moraju prijaviti preko Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini na linku.

Rok za prijavu je 15. juni 2024. godine, do 23:59 po lokalnom vremenu.

Više informacija možete dobiti na stranici.

Ili preko Koordinatora za akademsku razmjenu Ambasade SAD u BiH putem e-mail adrese: bhexc@state.gov