Studenti u Tuzli jedini u regiji čekaju u redovima i kupuju “papire” za fakultet?

“Studenti u Tuzli jedini u regiji čekaju u redovima i kupuju papiriće (prijave za ispit) po 10x većoj cijeni (0.50KM jedan papir) od tržišne (0.05KM).”