Studenti u Tuzli jedini u regiji čekaju u redovima i kupuju “papire” za fakultet?

"Studenti u Tuzli jedini u regiji čekaju u redovima i kupuju papiriće (prijave za ispit) po 10x većoj cijeni (0.50KM jedan papir) od tržišne (0.05KM)."


protesti

Studenti na Univerzitetu u Tuzli navode da su dužni, i u doba pandemije, čekati u redovima da bi kupili papire potrebne za upis semestra ili prijavu ispita.

Riječ je o papirima za prijavu ispita, semestralnim listovima, uvjerenjima koja potvrđuju da su redovni studenti koja zatim nose u studentsku službu te ovjeravaju u svrhu regulisanja zdravstvenog osiguranja, konkursa za stipendiju i sličnih studentskih potreba.

Dok je nastava prešla na online režim rada na većini fakulteta na Univerzitetu u Tuzli, studenti i dalje prave redove ispred skriptarnice zbog kupovine ove papirologije.

Studenti navode da papire plaćaju po cijeni koja je deset puta veća od tržišne, naime jedan papir plaćaju 0,50 KM, dok bi isti platili 0,05 KM da sami sebi printaju.

Jedna neformalna grupa studenata obratila se i na društvenoj mreži Facebook s ciljem da upozna javnost sa ovim činjenicama. Njihov status prenosimo u cjelosti.

– Studenti u Tuzli jedini u regiji čekaju u redovima i kupuju papiriće (prijave za ispit) po 10x većoj cijeni (0.50KM jedan papir) od tržišne (0.05KM). Za kupljene prijave i druge materijale ne dobijaju nikakav račun niti potvrdu. Također, nisu upoznati o iznosu prikupljenih sredstava, gdje taj novac ide i u koju svrhu se koristi?
Na poziv ogromnog broja studenata zajedno sa njima direktno pokrećemo poziv i inicijativu:
– Uniji studenata i studentskim udruženjima da se zajednički uključimo u rješavanje ovog problema. (bravo za udruženja koja su nam se već javila)
– Univerzitetu Tuzla da u saradnji sa osobljem i studentima ukinu trenutnu praksu i hitno uvedu online prijave.
Mladi ljudi su inteligentni, pametni i više ne žele šutjeti i gledati propadanje obrazovnog sistema. Ovo je samo početak. Podržite nas, napisali su na Facebook stranici Karton revlucija.

Reketarenje studenata? Dosta je bilo!

Studenti u Tuzli jedini u regiji čekaju u redovima i kupuju papiriće (prijave za…

Objavljuje Karton revolucijaSrijeda, 30. prosinca 2020.