Kako univerziteti u Bosni i Hercegovini stoje sa citiranjem publikacija naspram svjetskih univerziteta?

Najbolje rangirani je Univerzitet u Sarajevu. Pogledajte na kojem mjestu se nalaze ostali fakulteti u BiH.


UNSA
UNSA

Google Scholar jedinstven je pretraživač na kojem možete tražiti članke, teze, knjige, sažetke i mišljenja od akademskih izdavača, profesionalnih društava, mrežnih repozitorija, univerziteta i drugih web stranica.

Google Scholar pomaže da pronađete relevantan rad širom svijeta naučnog istraživanja.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Webometrics Ranking of World Universities, poznat i kao Ranking Web of Universities, sistem je rangiranja za svjetske univerzitete zasnovan na složenom pokazatelju koji uzima u obzir i obim web sadržaja (broj web stranica i datoteka) i vidljivost i uticaj ovih web publikacija prema broju citata  koje su dobili.

STUDOMAT analizirao je broj citata, kao najvažniju komponentnu u ocjenjivanju na Webometricsu, na nivou javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Webometrics se vodi sa citiranjima u publikacijama objavljenim na Google Scholaru.

Prije nego spomenemo naše univerzitete, kažimo da se u prvih deset mjesta nalaze sljedeći univerziteti u svijetu:

Harvard i Stanford iz SAD-a sa 16,1 i 13,8 miliona citiranja, te Univerzitet Californija Berkeley i Massachusetts, također iz SAD-a, sa 9,5 i 9 miliona citiranja. Slijede zatim Britanski Cambridge sa 8,4 miliona citiranja, te Univerziteti Californija San Diego i Oxford sa 8,3 i 8,2 miliona citiranja.

Najbolje rangirani univerzitet od javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini je Univerzitet u Sarajevu. On se prema našoj analizi nalazi na 1273. mjestu sa 88638 citiranja u publikacijama.

Tuzlanski univerzitet je na 1961. mjestu sa 27783 citata, Banjalučki na 2005. mjestu sa 26013 citata, Sveučilište u Mostaru na 2612. poziciji sa 11301 citiranjem, te Univerziteti u Istočnom Sarajevu i Zenici na 2737. i 3962. mjestu sa 9289, odnosno 1559 citiranjem.

Broj istraživanja koji se objavljuju u eminentnim časopisima tek treba da doživi ekspanziju u Bosni i Hercegovini, a na univerzitetima je da studente i profesore edukuju da istražuju i pišu naučne radove.