Univerzitet u Sarajevu među 4,85 posto najboljih univerziteta u svijetu

U odnosu na januarsko rangiranje (2021.) Univerzitet u Sarajevu je ostvario značajan pomak od 167 mjesta.


Foto: Google
Foto: Google

U preliminarnom julskom izdanju za 2021. godinu Webometricsovog rangiranja Univerzitet u Sarajevu (UNSA) nalazi se na 1505. mjestu na svjetskoj listi u ukupnom poretku više od 31 hiljade visokoškolskih ustanova širom svijeta koje su obuhvaćene skriningom.

Advertisements

Ovo je najbolja pozicija koju je Univerzitet u Sarajevu ostvario na ovoj rang-listi, a značajnija je tim prije što su u proteklom periodu kriteriji znatno pooštravani, odnosno mijenjani težinski udjeli pojedinih faktora na ukupan skor.

Kada je riječ o rangiranju za Evropu, Univerzitet u Sarajevu je na 597. mjestu od ukupno 5.729 rangiranih univerziteta.

Iz UNSA napominju da se od januara 2021. godine rangiranje vrši prema novoj metodologiji. Do promjena je došlo u načinu izračunavanja rangiranja, tako da su u Cybermetrics laboratoriji, koja provodi prikupljanje i obradu podataka, za rangiranje promijenili broj kriterija te se umjesto dotadašnja četiri podaci obrađuju za tri kriterija, a povećan je i utjecaj metrike naučnog publiciranja.

Pozicija na Webometricsovoj rang-listi predstavlja značajan napredak koji je rezultat napora koji ulaže menadžment Univerziteta u Sarajevu sa svojim akademskim i neakademskim osobljem, ali i u sinergiji s organizacionim jedinicama, a ovogodišnji rezultat približava Univerzitet u Sarajevu zacrtanom cilju: da se nađe među 1.000 najboljih univerziteta prema rangiranju Webometricsa, saopćeno je iz UNSA.