Kako postati odličan student?

Svi studenti bi željeli biti što bolji, te postići što bolje rezultate uz što manje napora. U nastavku teksta ću navesti nekoliko savjeta, koji vam uveliko mogu olakšati studiranje, kao i spremanje ispita.


861625 slika pr ls

Ključ uspjeha u svemu, pa tako i u studiranju, jeste motivacija. Važno je da sami sebe motivišemo, razmišljamo pozitivno, te u skladu s tim djelujemo.

Prije samog početka učenja jako je važno imati dobru organizaciju. Ukoliko tačno znamo šta trebamo učiti, te na šta se trebamo fokusirati, vrijeme našeg učenja će biti dosta kraće.

Efektivno učenje. Treba napomenuti da je bolje efektivno učiti sata dnevno, nego pola dana „bubati“ napamet. Razlog jeste taj što, kada efektivno učimo lakše razumijemo i pamtimo nove pojmove, oni ostaju duže u našoj memoriji, te možemo ih procesuirati u većim količinama. Na drugoj strani, kada učimo bez pauze, napamet i sl., uglavnom gubimo vrijeme, naša koncentracija pada, postajemo depresivni, te u konačnici ne ostavarujemo željeni rezultat.

Pored efektivnog učenje, također je važno odabrati najbolju metodu za učenje. Postoje različite metode za učenje i svaka od njih odgovara nekome od nas. Važno je da uvidimo koja metoda nam najviše odgovara, odnosno kako najlakše pamtimo. Da li je to podvlačenjem najbitnijih stavki u literaturi, prepisivanjem na papir, korištenjem asocijacija, crtanjem tzv. mape uma i sl.

Pored metode, važno je odabrati i odgovarajuće vrijeme za učenje. Nismo svi isti, pa samim tim i ne odgovara nam isto vrijeme za učenje. Neko najviše voli da uči ujutru, dok neko voli navečer, sve zavisi od ličnosti. Ukoliko pronađemo pravo vrijeme za učenje, imati ćemo bolju koncentraciju, brže ćemo naučiti predviđeno gradivo, te u vezi s tim, biti ćemo efektivniji.

Budite aktivni na predavanjima. Ova stavka je također važna i uveliko vam može olakšati spremanje ispita. Ukoliko ste već odvojili vrijeme i došli na predavanje, zašto to vrijeme ne iskoristiti da nešto i naučite? Ako ste aktivni na predavanjima, pri tome ne mislim da morate postavljati pitanja, učestvovati u raspravama ( što je poželjno ), nego da slušate pažljivo predavanja i budete koncentrisani. To će vam uveliko olakšati spremanje ispita kući, jer ćete znati na šta se trebate fokusirati.

Pored prethodno navedenog, jako je važno i naše samopouzdanje. Ukoliko smo se spremili za ispit, važno je da vjerujemo u sebe, te da dodatnom tremom ne opterećavamo um i tako sebi bespotrebno otežavamo. Čak i ako se nismo dovoljno spremili za ispit, samopouzdanje nam može pomoći da bolje riješimo ispit.

Kada radite ispit, radite ga za najvišu ocjenu. Mnogi studenti spremaju ispite za prolaz, vrše razne kalkulacije, te kada rade ispit uglavnom urade onoliko zadataka koliko je dovoljno za prolaz. To je velika greška. Uvijek je bolja opcija uraditi više zadataka, pa ako neki od njih ne budu tačni, opet ćete imati željeni rezultat. Također, ne znamo da li možemo riješiti neke zadatke, ukoliko to ne pokušamo.

Naučite engleski jezik. Za lakše studiranje, te općenito za lakši život, važno je naučiti engleski jezik. Sva literatura je uglavnom prevedena na engleski jezik, te ukoliko trebate nešto istražiti, napisati neki rad i sl., bilo za fax, bilo za posao, poznavanje engleskog jezika će vam to uveliko olakšati.

Ne odustaj. U svemu je važno biti uporan, te nikada ne odustati ukoliko nešto zaista želimo. Ne smijemo sebe sputavati negativnim razmišljanjima, tipa: „ja to ne mogu“, „nikad neću položiti“, „ovaj ispit se ne može položiti“ i sl.

(Sumeja Huseinović/STUDOMAT.ba)