Navedena visokoškolska ustanova upisana je na osnovu rješenja o uslovnoj akreditaciji koje donosi nadležna obrazovnа vlast, odnosno u konkretnom slučaju, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, te preporuke o akreditaciji koju je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je za navedenu visokoškolsku ustanovu provela postupak ocjenjivanja usklađenosti rješenja o uslovnoj akreditaciji sa minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Nakon što je Agencija utvrdila usklađenosti rješenja o akreditaciji izvršen je upis u Državni registar.

Rok važenja uslovne akreditacije za navedenu ustanovu je tri godine, saopšteno je iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine.

(STUDOMAT.ba)