HEA BiH: Istraživanje zadovolјstva korisnika

U okviru GIZ projekta "Jačanje javnih institucija u BiH" Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH provodi istraživanje zadovolјstva zainteresovanih strana kvalitetom rada Agencije.


hea bih logo cover

Putem web ankete Agencija želi dobiti informacije, mišljenja i stavove zainteresovanih strana: visokoškolskih ustanova, nadležnih obrazovanih vlasti i komisija stručnjaka o procesu akreditacije visokoškolskih ustanova u BiH.

Cilj ankete je da na temelju analize dobijenih povratnih informacija dodje do unapredjenja rada Agencije i transparentnosti komunikacije u navedenom procesu akreditacije.

Anketu je moguće popuniti od 10. do 24. decembra 2015. godine.

(HEA)