Zgrada Pravnog fakulteta u Bihaću tone: Studenti čekaju novu akademsku godinu i privremenu adresu

Nalazima Rudarskog instituta iz Tuzle i Urbanističko-građevinske inspekcije Grada Bihaća utvrđeno je da zgrada Pravnog fakulteta u Bihaću već duže vrijeme tone.


Foto: ABC
Foto: ABC

Kao takva ugrožava sigurnost studenata i nastavnog osoblja zbog čega će se nastavni proces privremeno održavati u nekom drugom objektu.

Ovih dana predstavnici Vlade USK i Univerziteta intenzivno pregovaraju o mogućim opcijama, odnosno lokaciji gdje bi Pravni fakultet mogao biti smješten. Dom zdravlja Bihać i Islamski pedagoški fakultet neka su od mogućih rješenja koja se spominju.

Ovo bi konačno trebalo bi biti poznato prije nego li počne nova akademska godina. Gdje će studenti Pravnog fakulteta od oktobra slušati nastavu, trenutno nije poznato. Sigurno je medutim, da to neće biti u matičnom objektu, jer stanje u kojem se zgrada fakulteta nalazi ugrožava sigurnost onih koji u njoj borave. Potvrdili su to nalazi vještaka koji su došli do saznanja da se tlo ispod objekta pomjera, uzrokujući nastanak pukotina i urušavanje. Naloženo je da se uklone nedostaci te izvrše mjere osiguranja. Objekt je nakon toga zatvoren, a trenutno se razmatra na koju adresu će se, do sanacije zgrade, fakultet preseliti.

Zbog bojazni da postoji mogućnost oštećenja i na dijelu objekta u kojem je smještena osnovna škola, a koji se naslanja na fakultet naložena su ispitivanja i drugog dijela zgrade. U međuvremenu, kantonalne vlasti i predstavnici Univerziteta razmatraju odabir lokacije na koju će fakultet biti izmješten.

U telefonskom razgovoru sa Suadom Hamzabegovićem, vršiocem dužnosti dekana Pravnog fakulteta, ABC portal doznaje da je uz bihaćki Dom zdravlja, jedna od solucija i Islamski pedagoški fakultet. Koje će se rješenje pokazati kao najoptimalnije ovisit će od brojnih faktora, a ponajviše onog finansijske prirode. Dobili su uvjeravanja da će privremena adresa Pravnog fakulteta uskoro biti poznata kako bi nova akademska godina počela na vrijeme.

(ABC)