Prijave za učešće na “Students’ Model United Nations Banja Luka 2016”

Otvoren je poziv za učešće na "Students’ Model United Nations 2016 (SMUN), koji Klub studenata Fakulteta političkih nauka već treću godinu zaredom organizuje u Banjoj Luci.


Students’ Model United Nations Banja Luka 2016

SMUN predstavlja jedinstvenu simulaciju procesa odlučivanja i politike Ujedinjenih nacija.

Poziv za prijave za učešće na pomenutom modelu simulacije otvoren je do 25. septembra, 2016. godine za sva lica starosti od 18 do 30 godina. Simulacija će se održati od 19. do 23. oktobra, 2016. godine u Banjoj Luci.

Konferencija okuplja 80 visokomotivisanih studenata i mladih profesionalaca iz cijelog svijeta, nudeći im ekskluzivnu priliku da se upoznaju sa funkcionisanjem komiteta Ujedinjenih nacija. Na ovu konferenciju dobrodošli su zainteresovani mladi svih akademskih usmjerenja.

Sama simulacija podrazumjeva debatovanje o aktuelnim temama iz svijeta diplomatije. Formiraće se tri komiteta: Komitet za ljudska prava, Savjet bezbjednosti i Pres komitet. Delegati/učesnici će preuzeti odgovorne uloge zastupanja aktuelnih zemalja članica pomenutih Komiteta. Cilj konferencije je donošenje Rezolucije koja predstavlja rješenje problemske situacije, u pisanoj formi, kao i dokaz da su delegati/učesnici savladali potrebne vještine i znanja koje su im omogućile postizanje ovog cilja. Upravo zato, SMUN predstavlja jedinstven proces učenja i napredovanja mladih koji žele da se usavršavaju u svijetu diplomatije.

Detaljne informacije o tome kako se prijaviti mogu se pronaći na zvaničnoj web-stranici ili Facebook Fanpage.

(STUDOMAT.ba)