Zahtjevi studenata Medicinskog fakulteta UNSA

 Zahtjevi studenata Medicinskog fakulteta UNSA

Na tragu zaključaka sa sastanka održanog na Medicinskom fakultetu 11. maja ove godine, Udruženje studenata Medicinskog fakulteta dostavilo je zahtjeve rukovodstvu Medicinskog fakultetta Univerziteta u Sarajevu.

Zahtjevi se odnose na probleme sa kojima se studenti trenutno suočavaju.

Možda te i ovo zanima?