fbpx

Zahtjevi studenata Medicinskog fakulteta UNSA

Na tragu zaključaka sa sastanka održanog na Medicinskom fakultetu 11. maja ove godine, Udruženje studenata Medicinskog fakulteta dostavilo je zahtjeve rukovodstvu Medicinskog fakultetta Univerziteta u Sarajevu.