UNSA: Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija 2017/2018.

Univerzitet u Sarajevu objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini.


UNSA konkurs

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2017/2018. godini koji se organizira na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama od 4. septembra do 30. septembra 2017. godine.

Konkurs za upis studenata, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata, te Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018 u prilogu.

(STUDOMAT.ba)