Univerzitet u Tuzli: Predatore s fakulteta moramo obeshrabriti

Univerzitet u Tuzli mijenja kodeks nastavničke etike i ohrabruje studente da prijavljuju neprimjerena ponašanja i seksualno uznemiravanje profesora...


studenti protesti

Iako su u svojim svjedočenjima na Facebook grupi Nisam tražila dvije studentice iz Tuzle javno, imenom i prezimenom, za seksualno uznemiravanje optužile dva profesora, jednog sa Akademije dramskih umjetnosti i jednog sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Rektorat ni dekanati fakulteta nisu podnijeli krivične prijave protiv ovih profesora niti su protiv njih pokrenuli disciplinske postupke, piše Oslobodjenje.ba.

Prijave na internetu

Razlog za ovo je činjenica da u Rektorat nije došla čak ni anonimna prijava protiv ovih profesora. Ono što Univerzitet čini, kako je za Oslobođenje kazala prorektorica Vesna Bratovčić, jeste da priprema ozbiljnu izmjenu kodeksa nastavničke etike, svjestan da na fakultetima ima predatora, kojima institucionalno treba oduzeti moć koju osjećaju da imaju nad studenticama, ali i zaposlenicama.

– Da je barem došla anonimna prijava, mi bismo je mogli istražiti, a i proslijediti tužilaštvu, ali nismo mogli postupati po anonimnoj prijavi na društvenoj grupi. Ono što smo uradili jeste da smo na ovim fakultetima odmah održali niz sastanaka, da pokažemo da smo svjesni ovih prijava, ali i da ohrabrimo one kojima se to desilo da nam to prijave. Znamo da postoje takva ponašanja i sada ćemo žrtve pokušati sistemski zaštititi, kazala je prorektorica Bratovčić.

Novi kodeks nastavničke etike trebao bi ohrabriti sve žrtve, ali i svjedoke neprimjerenog ponašanja i seksualnog zlostavljanja da prijave profesore, kao i da postave precizne smjernice šta treba raditi da se ne da prilika predatorima da zloupotrijebe svoj položaj.

– Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, gdje uglavnom studiraju djevojke, profesori nikada ne drže konsultacije ili ispite sami sa studenticama i studentima, nego se uglavnom radi u grupama. To nije pravilo i to odgovara predatorima, mi smatramo da bi to mogao biti jedan od načina da se spriječe ovakva ponašanja, naglasila je Bratovčić.

Međutim, čak i sa izmjenom kodeksa teško je očekivati drakonske kazne za one profesore za koje se utvrdi da su se neprimjereno ponašali, prvenstveno zbog Zakona o radu, koji ne priznaje seksualno zlostavljanje kao ponašanje koje bi moglo rezultirati otkazom.

– U ovom trenutku mi takvog profesora možemo usmeno, lično ili javno opomenuti. Nemamo opciju otkaza, čak ni uskraćivanja plate, jer Zakon o radu nam to ne dozvoljava. Ali, nadamo se da će i ova javna kampanja koja je krenula obeshrabriti dalja neprimjerena ponašanja i seksualna uznemiravanja studentica, napomenula je prorektorica Bratovčić.

Svi sve znaju

Nažalost, prijave protiv dva profesora su samo vrh ledenog brijega neprimjerenog ponašanja profesora prema studenticama, ali i prema profesoricama.

Prijave neprimjerenog i otvorenog šovinističkog ponašanja profesora posebno prema studenticama su postojale i ranije, sve o tim profesorima znaju i studenti i profesori, o nekima su mediji već i izvještavali, ali nijedan rektor niti rektorica nisu se ozbiljno uhvatili ukoštac sa ovim problemom.

Protesti

Podsjećamo, krajem januara ove godine studenti Univerziteta u Tuzli izašli su na protestnu šetnju. Studenti su se tom prilikom okupili kako bi pokazali svoje nezadovoljstvo povodom neodržavanja praktične nastave za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Taj problem je riješen te su studenti u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine započeli praktične vježbe i klinički staž u zdravstvenim ustanovama koje su naučno-nastavne baze ovog fakulteta.

Drugi razlog okupljanja bio je pružanje podrške i ohrabrivanje svih studenata/ica da prijave svaki vid uznemiravanja na fakultetu.

Održana protestna šetnja studenata u Tuzli

Da li će ovaj sastav Rektorata obeshrabriti neprimjerena ponašanja, ostaje nam svima da vidimo.