Univerzitet u Banjoj Luci na konkursu za posao traži da imate “državljanstvo RS-a ili BiH”

Da piše "potrebno državljanstvo BiH i RS-a", to bi bilo u potpunosti zakonski s obzirom na to da prema Ustavu postoji i entitetsko državljanstvo.


UNIBL

Na stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske objavljen je konkurs za nastavnike i saradnike na Univerzitetu u Banjoj Luci, a jedan od uslova da dobijete posao je da ste “državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine”.

Advertisements

Ovaj univerzitet traži nekoliko nastavnika i saradnika, a u konkursu koji su raspisali, u dijelu “Opći i posebni uslovi za prijem u radni odnos” kao prva stavka stoji “potrebno da je državljanin RS-a ili BiH”.

Problem ove konstrukcije je što između RS i BiH stoji “ili”, a ne “i”.

 

Da piše “potrebno državljanstvo BiH i RS-a”, to bi bilo u potpunosti zakonski s obzirom na to da prema Ustavu postoji i entitetsko državljanstvo. Međutim, veznik “ili” isključuje jedno od dva navedena državljanstva i samim tim ih izjednačava.

Korištenjem veznika “ili” izgleda kao da je riječ o dvjema različitim državama, a ne o administrativnoj jedinici koja se nalazi unutar države i pripada joj.

Ovakvo nešto može biti lapsus, međutim može biti i namjerna greška kako bi izgledalo kao da je RS država i kako bi se entitet izjednačio s državom, piše Klix.ba.

S obzirom na to da je riječ o konkursu jednog univerziteta, teško je povjerovati da je to slučajna greška prilikom pisanja, jer bi univerzitetski radnici trebalo da odlično znaju razliku između “i” i “ili”, kao i entiteta i države.