Dosadašnji rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić podnio je neopozivu ostavku na tu dužnost.


Grujić je jučer na konferenciji za novinare saopćio da će Univerzitetom do naredne sjednice rukovoditi prorektor za ljudske i materijalne resurse Perica Gojković.

U petak, 8. septembra, dekani 10 fakulteta i predstavnici studenata Univerziteta zatražili su ostavku rektora Radoslava Grujića, navodeći da će, ukoliko ne podnese ostavku, od članova Senata biti zatraženo da hitno pokrenu proceduru njegovog razrješenja.

Neslaganje sa ovim zahtjevom izrazili su dekani sedam fakulteta i tri prorektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

(Radio Sarajevo)