Radoslav Grujić, rektor UIS
Radoslav Grujić, rektor UIS

Grujić je jučer na konferenciji za novinare saopćio da će Univerzitetom do naredne sjednice rukovoditi prorektor za ljudske i materijalne resurse Perica Gojković.

U petak, 8. septembra, dekani 10 fakulteta i predstavnici studenata Univerziteta zatražili su ostavku rektora Radoslava Grujića, navodeći da će, ukoliko ne podnese ostavku, od članova Senata biti zatraženo da hitno pokrenu proceduru njegovog razrješenja.

Neslaganje sa ovim zahtjevom izrazili su dekani sedam fakulteta i tri prorektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

(Radio Sarajevo)

STUDOMAT
STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.