U tijeku drugi krug upisnog roka na FMOD-u

Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije iz Mostara vrši upis studenata na preddiplomske i diplomske studije u akademskoj 2012/2013 godini.


fmod mostar logo

Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije iz Mostara vrši upis studenata na preddiplomske i diplomske studije u akademskoj 2012/2013 godini.

fmod mostar logoJučer je započeo drugi krug upisnog roka na Fakultetu međunarodnih odnosa i diplomacije iz Mostara. Drugi upisni rok traje od 20. kolovoza do 15. listopada svakim radnim danom od 9 do 16 sati.

I. CIKLUS: preddiplomski studij u trajanju 3 godine ili 180 ECTS bodova, vodi do akademskog zvanja prvostupnik/ca odgovarajućeg studija (bachelor):

1. Međunarodni odnosi i diplomacija,
2. Pravo s međunarodnim odnosima.

II. CIKLUS: diplomski/magistarski (master) studij traje 2 godine ili 120 bodova i vodi do akademskog zvanja magistar/magistra odgovarajućeg studija:

1. Pravo s međunarodnim odnosima, smjer:

  • Međunarodno pravo

2. Međunarodni odnosi i diplomacija, smjerovi:

  • Europske studije
  • Američke studije
  • Međunarodna politička ekonomija
  • Gospodarska diplomacija

Detaljnije informacije o studijima i studiranju, cijenama pojedinih studija i ostale pojedinosti, mogu se dobiti na internetskoj stranici Fakulteta www.fmod.ba , putem e-pošte fakulteta info@fmod.ba ili telefona 036/327 808.

 (fmod.ba)