Ovo su neki od savjeta koji vam mogu pomoći da na kvalitetan način obilježavate prilikom čitanja:

Prije nego što pristupite označavanju teksta, obavezno pročitajte cijelo poglavlje ili unaprijed određeni dio teksta. Na ovaj način stičete uvid u razvoj ideje, a u nekim lekcijama se nalaze i dijelovi u kojima autor sam sažima i reinterpretira ideje ili koncepte.

Na marginama brojevima označite važne dijelove teksta (definicije, koncepte, ideje, itd). Obilježite najvažnije činjenice, primjere koji olakšavaju razumijevanje, definicije i manje poznate i nepoznate riječi. Ako je moguće, na marginama ili između pasusa upišite parafraze, pitanja i sažetke.