Savjeti za brže i jednostavnije “skladištenje” informacija

Mnogi ljudi imaju problem sa pamćenjem isključivo iz razloga što ne znaju prave načine za "skladištenje" i prisjećanje informacija. Svako može da popravi svoju memoriju, a pogledajte kako!


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

1. Alarm

Da biste zapamtili adrese i brojeve telefona, ne morate da ih ponavljate u sebi već ih obnavljajte na 15 sekundi par minuta.

2. Dijelovi tijela

Sliku onoga što želite da zapamtite povežite sa nekim dijelom tijela. Zvuči bizarno, ali je djelotvorno.

3. Fokusiranje

Redukujte sve ostale nadražaje kao što su muzika i TV i potpuno se fokusirajte na ono što želite da zapamtite.

4. “Ulančavanje”

Povezivanje čak i stvari koje nisu povezane u kratku priču, pomoći će vam da ih lako zapamtite.

5. Ključne riječi

Efikasan metod kod učenja stranih jezika. Koncentrišite se na prizvuk nove riječi, vizualizujte ga i spojite ga sa novom rječju.

6. “Loci”

“Metod s putovanjem” ili “metod rimskih soba” funkcioniše tako što informacije stavljate u kuće, a vi u glavi hodate kroz te kuće i prisjećate se.

7. Rasparčavanje

U memoriji možete prosječno da držite oko 7 stavki. Ako morate da zapamtite broj od 10 cifare, podijelite ga u tri grupe.

8. Kontekst

Sebi možete dati tragove na osnovu nadržaja koji su vaša čula doživjela dok ste nešto pamtili. Npr, ako ste nešto pamtili dok ste bili u vodi, lakše ćete se prisjetiti toga ako se ponovo nađete u vodi.

9. Muzika

Pjesmice u osnovnim školama smo učili na ovaj način. Jednostavno uz muziku povežete dijelove teksta.

10. Miris

Nos je povezan sa centrom za pamćenje u mozgu, pa nam zato mirisi uvijek vrate uspomene. To praktično možete iskoristiti tako što ćete se naparfemisati parfemom koji ste imali dok ste nešto učili i tako otići na test.

(Bespotrebno)