Prijavite se na besplatni kurs računarske grafike

Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo organizuje besplatan kurs o uvodu u računarsku grafiku.


ps edit

Ovaj napredni kurs računarske grafike ima prvenstveni cilj da polaznike uputi u osnove tehnika i alata koji se koriste u računarskoj grafici te da polaznici nakon završenog kursa znaju koristiti naučene tehnike i aplikacije u praktične svrhe.

Pored osnova računarske odnosno vektorske grafike, polaznici u drugom dijelu kursa rade s osnovnim tehnikama za obradu fotografije. I u ovom dijelu se preferira pristup korištenjem praktičnih primjera tako da polaznici u vrlo kratkom roku pokazuju prve rezultate što svakako bude dodatni motiv za nastavak izučavanja ove oblasti. U konačnici, nakon završenog kursa, polaznici koji zadovolje finalni test, samostalno mogu da naprave logo, vizit kartu, poster, bilbord, brošuru ili manji katalog odnosno da pripreme i obrade sve fotografije koje će koristiti u izradi prethodno opisanih materijala.

Kurs mogu pohađati učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo.

U pitanju je intenzivni kurs u sklopu kojeg se svaka od dvije oblasti obrađuje po 1,5 mjeseci. Dakle ukupno trajanje kursa je 3 mjeseca a održava se dva puta sedmično u trajanju od po 3 sata. Nakon završetka svih predviđenih oblasti, polaznici polažu finalni test koji ima maksimalan broj od 100 bodova. Za uspješno polaganje testa a samim tim i završavanje kursa potrebno je da polaznici imaju više od 60 bodova.

Termini kursa su ponedjeljak i srijeda od 18.00 do 21.00 sat.

Više informacija možete doznati na stranici, ili putem e-pošte: info@centarkulture.ba