Otvorene prijave za trening na temu “Razvoj javnih politika”

Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE provodi trening o temi Razvoj javnih politika.


young woman at presentation in boardroom
Ilustracija: STUDOMAT

Već duži niz godina Bosna i Hercegovina se nalazi u procesu reforme javne uprave. Konkretno, to znači donošenje nove i drugačije legislative u odnosu na postojeću na svim nivoima vlasti. Efikasna javna uprava u Bosni i Hercegovini trebala bi uključivati međusektorska i administrativna rješenja koja svojom primjenom olakšavaju život građana i građanki.

Upoznavanje i razumijevanje osnovnih principa nastanka javnih politika iznimno je važno za sve organizacije civilnog društva, a posebno one koje se bave zagovaranjem izmjena ili kreiranjem novih specifičnih politika za bolji položaj svih građana. Često se radi i o vrlo specifičnim grupama građana koje ne uspijevaju same zagovarati svoja prava i potrebe.

Obuka ove vrste, koja se bavi nastankom javnih politika i konkretnim koracima za iniciranje i izradu javnih politika nije česta, te organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini nemaju priliku zajednički razmatrati iskustva i prilike za kreiranje javnih politika na ovaj način.

Trening Razvoj javnih politika ima za cilj unaprijediti znanja, vještine i kapaciteta učesnika/ca, te podržati razumijevanje uspostave realnih i provodivih javnih politika. Obuka će osigurati učesnicima/ama nova iskustva, spoznaje i potaknuti razmišljanja o društvenim izazovima i problemima kroz prizmu kreiranja javnih politika, a u cilju promjena u društvu u kojem djeluju.

Teme koje će se obrađivati za vrijeme trajanja treninga su:

  • Pojam javnih politika,
  • Važnost javnih politika,
  • Elementi, koraci i akteri javnih politika,
  • Provedba, monitoring i evaluacija javnih politika.
  • Trening je namijenjen osobama iz partnerskih organizacija koje sarađuju na programima Pogramu podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE), Snaga lokalnog (USAID/LWCDA) ili drugim USAID programima u Bosni i Hercegovini. Slanje prijave ne znači automatski da je osoba odabrana za učešće na obuci. Osobe koje budu odabrane za učešće, biti će obaviještene putem e-maila najkasnije 7 dana prije održavanja treninga.

Tehničke informacije:

Trening će se održati u Sarajevu u periodu od 27. do 29. maja 2024. godine. Organizator snosi troškove radnih materijala, ishrane tokom trajanja treninga, smještaja, te putnih troškova koji se refundiraju isključivo na račun organizacije koju učesnik/ca predstavlja u toku trajanja treninga. Detaljnije tehničke informacije i program rada odabrani učesnici/ce, dobiti će najkasnije sedam dana pred početak treninga.

Potvrda o učešću na treningu:

Potvrdu o učešću na treningu dobiti će učesnici/ce koji/e budu prisutni/e minimalno 90% vremena tokom trajanja treninga.

Organizatorica:

Za sva dodatna pitanja možete se javiti putem emaila: nejla.memisevic@usaidinspire.ba ili na broj telefona 033 778 772.

Prijaviti se možete na linku.