Poziv za učešće u projektu Jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije: Znanje IN, korupcija OUT

Imaš između osamnaest i dvadeset i sedam godina? Živiš u jednom od ovih deset gradova: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Brčko, Bihać, Istočno Sarajevo, Prijedor, Zenica i Foča? Želiš mijenjati stvari nabolje ali ne znaš kako? Čitaj dalje!


Poziv za učešće u projektu Jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije Znanje IN korupcija OUT

Ukupno petnaest omladinskih timova iz deset gradova u BiH u naredne dvije godine aktivno će učestvovati u promovisanju i zagovaranju anti-korupcijskih mjera u bh. društvu u okviru projekta Jačanje omladinskog aktivizima u borbi protiv korupcije: Znanje IN, korupcija OUT.

Timovi će u saradnji sa voditeljima projekta, udruženjima Medijske inicijative i Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA, realizovati brojne informativne, promotivne i zagovaračke aktivnosti.

Pridruži se i postani dio tima u tvome gradu!

Šta te očekuje?

 1. Treninzi iz oblasti antikorupcije i vještina zagovaranja
 2. Odlazak u studijske posjete institucijama i organizacijama aktivnim u borbi protiv korupcije
 3. Učešće u pripremi, dizajniranju i realizaciji televizijskih emisija na temu antikorupcije
 4. Učešće u takmičenju za odabir najboljeg kreativnog rada na temu antikorupcije
 5. Učešće u pripremi i realizaciji zagovaračkih kampanja i javnih akcija
 6. Učešće u organizaciji i realizaciji javnih debata sa predstavnicima političkih partija
 7. Učešće u obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv korupcije
 8. Učešće u realizaciji monitoringa rada javnih institucija i primjeni antikorupcijskih praksi
 9. Razmjena znanja i iskustava sa kolegama, prijateljima i saradnicima
 10. Druženje, upoznavanje, umrežavanje
 11. Sticanje vještina, znanja i iskustava u oblasti aktivizma

Šta se traži?

 1. Mladi od osamnaest do dvadeset sedam godina
 2. Iskustvo u realizaciji ranijih akcija ili projektnih aktivnosti  – nije obavezno
 3. Motivisanost, entuzijazam, dobra volja – obavezno

Ako želiš postati dio tima, javi se na email: bojana@medijskeinicijative.ba ili putem Facebook stranice Znanje IN, korupcija OUT i saznaj više.

Projekat Jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije: Znanje IN, korupcija OUT provodi se od marta 2017. godine uz finansijsku podršku The United Nations Democracy Fund (UNDEF).

Cilj projekta

Projekat Jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije: Znanje In, korupcija Out ima za cilj da ojača glas i prisustvo mladih u antikorupcijskim aktivnostima koje se trenutno provode u Bosni i Hercegovini.

Projekat će to raditi u tri dimenzije.

1.    Jačanje vještina mladih za učešće u antikorupcijskim akcijama

Mladima će ponuditi relevantna znanja koja su im potrebna za veći angažman u antikorupcijskim akcijama. Treninzi će se sastojati iz praktičnog i teoretskog dijela. Tematski dio odnosiće se na upoznavanje sa najčešćim oblicima korupcije, pojavnim oblicima korupcije, načinima prepoznavanja, modelima borbe protiv korupcije i sl. Praktični dio odnosiće se na usvajanje vještina kojima se radi na provođenju akcija zagovaranja i podizanja svijesti o važnosti borbe protiv korupcije.

2.    Podizanje svijesti i edukacija o fenomenu korupcije

Kako bi se podigla svijest mladih biće organizovane različite medijske aktivnosti, od angažovanja medija koji će pisati članke na temu antikorupcije do produkcije televizijskih emisija namijenjenih mladima. Značajan dio promocije odvijaće se i putem društvenih mreža a najvažnija od njih jeste konkurs za najbolji omladinski rad na temu antikorupcije.

3.    Realizacija antikorupcijskih akcija

Omladinski timovi učestvovaće u realizaciji različitih javnih događaja koji će za cilj imati sa jedne strane skretanje pažnje javnosti na problem korupcije a sa druge međusobno umrežavanje i uvezivanje mladih u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti

Tako će se u okviru projekta odvijati sljedeće aktivnosti i to u deset odabranih gradova / opština širom BiH Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Brčko, Bihać, Istočno Sarajevo, Prijedor, Zenica i Foča.

 1. Dva treninga trenera na kojima će učestvovati po 3 predstavnika svakog omladinskog tima. Treninzi će se održati u Sarajevu i Banjaluci. Tokom treninga predstavnici timova steći će znanja o fenomenu korupcije, načinima identifikacije korupcije, načinima zagovaranja i dizanja svijesti o ovom problemu i sl.
 2. Deset treninga koje će zajedno sa stručnim trenerima u svojim lokalnim zajednicama održati polaznici treninga trenera. Svaki od treninga imaće za cilj da preostale članove tima upozna sa oblicima korupcije, ukaže im na to kako korupciju mogu identifikovati te šta mogu poduzeti da se uključe u aktivnu borbu protiv nje.
 3. Šest studijskih posjeta tokom kojih će predstavnici timova posjetiti neke od najznačajnijih aktera u borbi protiv korupcije i prevenciji korupcije. Posjete će biti organizovane kako nevlacinim organizacijama tako i predstavnicima državnih agencija i tijela za borbu protiv korupcije.
 4. Saradnja sa lokalnim i nacionalnim medijima koji će biti pozvani da se uključe u projkat tako što će pratiti projektne aktivnosti i o njima izvještavati. Takođe, pet medija će bii odabrano da na temu anti-korupcije pripremi i objavi po četiri teksta.
 5. Priprema i produkcija deset televizijskih emisija. Ove emisije biće namijenjene mladim ljudima i kroz njih će se nastojati neki od oblika i uzroka korupcije predstaviti na način koji je za ciljnu grupu informativan i edukativan. Emisije će biti emitovane na televizijskim stanicama sa kojima sklopimo partnerstvo kao i na društvenim mrežama.
 6. Na facebook stranici biće pokrenuto takmičenje za najbolji rad na temu antikorupcije. Obezbjeđene su vrijedne nagrade za najbolje radove a konkurs će biti otvoren tokom nekoliko mjeseci. Cilj konkursa je da se mladi potaknu na razmišljanje o tome na koji način korupcija ugrožava njih i njihov društveni i ekonomski status.
 7. Obilježavanje Međunarodnog dana antikorupcije
 8. Organizacija javnih događaja u odabranim sredinama. U svakom od odabranih gradova timovi će zajednički osmisliti i izvesti po jednu javnu akciju čiji je cilj podizanje svijesti o pogubnom uticaju korupcije na položaj mladih u BiH.
 9. Organizacija i održavanje debata sa predstavnicima političkih partija u deset odabranih sredina. Tokom debata mladi će biti u prilici da predstavnicima stranaka postave pitanja koja se tiču ove populacije i iznesu probleme sa kojima se najčešće susreću a povezani su sa netransparentnim radom i funkcionisanjem javnih organa.
 10. Šestomjesečni monitoring transparentnosti javnih institucija i organa koji su u direktnoj vezi sa položajem mladih. Po utvrđenoj metodologiji pratiće se koliko institucije u svom radu primjenjuju pravila i procedure koji preveniraju korupciju.
 11. Završna konferencija projekta

Učešće

Popunjavanjem prijavnice koja se nalazi uz ovaj dokument izražavate svoju zainteresovanost da postanete dio jednog od timova koji će učestvovati u realizaciji projekta.

Nakon što timovi budu formirani, za svaku aktivnost će biti upućen poseban poziv članovima tima sa detaljnim opisom i vremenskim rasporedom aktivnosti.

Broj učesnika u svakoj od aktivnosti zavisi od karaktera aktivnosti, tako će u nekim aktivnostima učestvovati svi članovi tima, u nekim po 3 člana, u nekim po 6, itd. Učesnici će biti u prilici da za svaku aktivnost izraze svoj interes u skladu sa svojim vremenom, interesovanjem i sl.

Prilog: Prijavnica

(STUDOMAT.ba)