UNMO: Druga međunarodno naučna konferencija “Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u EU”

Druga međunarodna naučna konferencija pod nazivom: “Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju”, održat će se 20. i 21. aprila 2017. godine, u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, s početkom u 10:00.


Mostar

Osnovni cilj naučne konferencije je predočiti pravno-ekonomske barijere i predložiti konkretne prijedloge i optimalna rješenja koja će doprinijeti približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Proces evropskih integracija zahtijeva sveobuhvatno prilagođavanje politika, institucionalnog okvira i pravnog sistema s ciljem dostizanja evropskih standarda u svim oblastima. Postoje velike razlike u nivou razvijenosti pojedinih zemalja koje su involvirane u integrativne procese. Međutim, zajedničko za sve zemlje je jedinstvena politička volja da ekonomski razvoj bude apsolutni prioritet i postojanje institucija pomoću kojih se to realizuje.

Integrisanje u Evropsku uniju za Bosnu i Hercegovinu znači zauzimanje odgovarajućeg mjesta u evropskoj porodici demokratskih zemalja. Sintagma “pridruživanje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju” u sebi sadrži napredak, nadu u bolju budućnost, prosperitet, ali i pitanja “kako?”, “šta?”, “gdje?” itd. Sve članice Evropske unije u potpunosti i čvrsto podržavaju evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine kao buduće članice Evropske unije, u skladu sa Solunskom deklaracijom iz 2003. godine. Zajedno sa međunarodnim partnerima, cilj EU je da se Bosna i Hercegovina podrži i učvrsti kao stabilna i kredibilna zemlja koja ima miroljubivu saradnju sa zemljama iz okruženja i koja je nepovratno na putu ka članstvu u EU.

Članstvo Bosne i Hercegovine u EU je čvrsto povezano sa suverenitetom, jedinstvom i teritorijalnim integritetom zemlje. U fokusu ovogodišnje konferencije je Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu, koju su za period 2015-2018. godine usvojili svi nivoi vlasti. Ista ima za cilj da doprinese pokretanju procesa oporavka i moderniziranja ekonomije koji će kontribuirati jačanju održivog, efikasnog, socijalno pravednog i stabilnog ekonomskog rasta, otvaranju radnih mjesta, povećanju i boljoj raspodjeli socijalnih davanja i stvaranju održivog i pravičnog društvenog okruženja, te da, uz to, ubrza proces akceptiranja pravne stečevine EU, posebno u oblasti: javnih finansija, poslovne klime i konkurentnosti, tržišta rada, socijalne zaštite, vladavine prava i reforme javne uprave.

– Očekujemo da će naučna konferencija rezultirati konkretnim prijedlozima za provođenje reformi u pravnom i ekonomskom sistemu, koji će nas približiti evropskim integrativnim tokovima, saopštili su organizatori.

Program rada pogledajte u prilogu.

(STUDOMAT.ba)