Poziv za sudjelovanje na simulaciji “Model European Union Zagreb 2014”

Udruga Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja (HERMES) i njen partner na projektu, Hrvatska studentska asocijacija (HSA), pozivaju sve zainteresirane na sudjelovanje u simulaciji donošenja političkih odluka unutar institucija Europske unije.


MEUZ 2014 Zagreb cover

Udruga Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja (HERMES) i njen partner na projektu, Hrvatska studentska  asocijacija (HSA), pozivaju sve zainteresirane na sudjelovanje u simulaciji donošenja političkih odluka unutar institucija Europske unije.

Simulacija će se održati u Zagrebu od 25.02. do 1.03.2014. godine. Službeni jezik je engleski te je uvjet za prijavu mogućnost sporazumjevanja na engleskom jeziku. Prednost se daje studentima koji su načelno upoznati s radom europskih institucija, no to nije uvjet za prijavu.

Simulacija je koncipirana po uzoru na već postojeći Model European Union koji se održava niz godina u  Strasbourgu. S njime dijeli nastojanje da se studentima pruži iskustvo “iz prve ruke” o načinu funkcioniranja institucija Europske Unije i time omogući bolje razumijevanje zakonodavstva Europske Unije. Oponašajući rad europskih  institucija, MEU  pruža  mladim ljudima    jedinstvenu priliku dobivanja uvida u njihov način funkcioniranja, u strukturu i dinamiku političkog odlučivanja i puteve usuglašavanja i usvajanja određenih političkih rješenja koja utječu na živote građana EU.

Studentima se kroz interaktivni način učenja omogućava razvijanje komunikacijskih odnosno pregovaračkih vještina, unapređenje javnog govorništva i diplomatskog ponašanja. Zahtjevi koji se postavljaju pred  sudionike  u  vidu  pripreme  za  simulaciju  pružaju  im  priliku  da razviju  svoje istraživačke vještine, kritičko razmišljanje  te produbljivanje  razumijevanja  o pitanjima o kojima će se raspravljati, kao i razumijevanje    nacionalnih interesa pojedinih država u konktestu Europske unije.

Prijave trebaju biti na engleskom jeziku, a formulari za prijavu mogu se preuzeti sa službenih stranica simulacije.

Prijavu (CV, motivacijsko pismo i ispunjen formular) treba dostaviti e-mailom na adresu recruitment@meuz.eu do 20.01. 2014. godine, s naslovom «Application for participation on MEUZ 2014».

Detaljnije o cijelom projektu pročitajte na web stranici: www.meuz.eu

(STUDOMAT.ba)